Verslag 26 september 2006

Aanwezig
Ronald Hos, Guus Eilers, Rob van den Bos, André Cheung Tam Hé, Adriaan Bleys, Minke van der Scheer, Mark Dambrink, Robert Mittertreiner, Sabrina van Veen (not.)

Afwezig
Annemiek Wieland, Bart Germeys, Sharon Welsh, Mathijs Doets, Ilse Maan

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering.

2. Verslag voorgaande vergadering

 • Er zijn geen wijzigingen op het verslag.

3. Mededelingen

Mededelingen vanuit de faculteiten

 • Guus Eilers gaat de EURAC courses in Blackboard beheren c.q verzorgen.
 • Er komen via MyEur veel vragen binnen over enrollment; deze zullen worden doorgegeven aan de helpdesk.
 • In het begin zijn er problemen geweest met studielink. Veel studenten hebben de machtigingskaarten niet retour gestuurd. Daarnaast is er nog onduidelijkheid ontstaan over de e-mail met accountgegevens welke naar de studenten is toegestuurd. Veel studenten wisten niet wat de e-mail inhield en hebben deze verwijderd.
 • Daarnaast wordt er gevraagd of het mogelijk is om een guest-/ dummyaccount te koppelen aan een mailbox.

Startnotitie ePortfolio/CMS

 • Het Onderwijs Instituut van het Erasmus MC (dit is iets anders danhet Onderwijs Instituut Geneeskunde) heeft een verzoek ingediend om aan te haken aan de infrastructuur van de EUR voor het verzorgen van Duale Leertrajecten en overige ziekenhuisopleidingen. Daarbij heeft men aangegeven behoefte te hebben aan een ePortfolio functionaliteit (bij voorkeur in Blackboard).
 • Een startnotitie ePortfolio, welke Ronald heeft geschreven, is naar de afdeling Onderwijs en Onderzoek gegaan, waar deze verder zal worden uitgewerkt en uiteindelijk wordt besproken in de ICT-stuurgroep. Na akkoord en advies zal deze notitie doorgaan naar het College van Bestuur. Ronald zal t.z.t. de startnotitie naar de Bb coördinatoren toesturen.

ePortfolio/CMS demo bij Erasmus MC

 • Op vrijdag 13 oktober 2006 vindt er van 09.00 uur tot 11.30 uur een demonstratie plaats over ePortfolio en het Bb-CMS in het Querido gebouw, Erasmus MC. Aanmelden voor deze demonstratie kan door een e-mail te sturen naar Matthijs Doets, m.doets@erasmusmc.nl

Openstaande issues/calls Bb

 • Guus geeft aan als je tijdens het aanmaken van toetsen in Bb in het browser op de ‘back’ knop drukt de systemen vastlopen. Ronald gaat dit testen en komt hier later op terug.

SIN Online Tab op www.eur.edu

 • De Sin online tab welke in Bb staat heeft Ronald tijdelijk weggehaald. Indien men gebruik maakte van deze tab opende Sin online zich in hetzelfde venster in plaats van in een nieuwe en kan men niet terug naar Bb. Als dit issue is verholpen wordt de tab weer geactiveerd.

Toevoeging building blocks in testomgeving

 • Ronald heeft in de testomgeving van Bb twee building blocks toegevoegd namelijk:
  - Generate Staff Profiles: hiermee genereert men met een druk op de knop de gegevens van betreffende Instructors van de course zoals deze bekend zijn in de personeelsdownload (o.a. naam, adresgegevens, telefoonnummer, kamernummer).
  - Power User Enrollment: geeft de mogelijkheid om bij User Enrollment in het zoekveld meerdere zoekfuncties in te voeren gescheiden door een komma.

4. Stand van zaken

Beschikbaarheid, performance en gebruik

 • Er is een stijging geconstateerd van het aantal gebruikers. Er zijn nu dagelijks tussen de 14000 á 15000 studenten die gebruik maken van de MyEUR postal. De stijging van het aantal Bb-gebruikers ligt vooralsnog tussen de 5 á 10%.
 • Er zijn een aantal DoS-aanvallen geweest op de Blackboardserver, waarvoor een aantal onderdelen zijn gereset. De performance van Blackboard is stabiel en voldoet aan de normen.

Planning BB versie 7.x

 • Van de zomer heeft er weer een update plaatsgevonden, deze is goed verlopen. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van versie 6.3. De volgende versie die geïnstalleerd zal worden is versie 7. Deze versie zal waarschijnlijk volgend jaar, al dan niet in combinatie met Bb CMS, worden geïnstalleerd.

Safe Assignment

 • Er zijn veel problemen geweest met Safe Assignment (SA). Er waren veel onderbrekingen in de service en het openen van de Mydropbox Suite in het Control Panel was traag. Op verzoek van SA is versie 2.0.7 geïnstalleerd. SA draait momenteel stabiel. De verwachting is dat dit de komende periode nog verder verbeterd.

5. W.v.t.t.k./ Rondvraag

 • Guus geeft aan dat door een blocklist bepaalde grote e-mail servers worden geblokkeerd wat resulteert dat studenten bepaalde e-mails niet ontvangen. Rob geeft aan dat inmiddels de blocklist is uitgeschakeld.
 • Op 15 en 16 november vinden weer de SURF onderwijsdagen plaats. Zie website SURF voor meer info en mogelijkheid tot inschrijven.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.15 uur
 • Volgende vergadering: dinsdag 21 november 2006 van 10.00 uur tot 11.30 uur, EB-26