Verslag 27 april 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Guus Eilers, Bart Germeys, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Mathijs Doets, Ilse Maan, Mark Dambrink, Nikolaos Avraam, Robert Mittertreiner, Adriaan Bleys, Ronald Mersie, Myrten Feddema.

Afwezig
-

1. Verslag 27 april

 • Akkoord.

2. Mededelingen

 • Er wordt een korte voorstelronde gedaan ivm aanwezigheid nieuwe deelnemers.

Status Bb-5:

 • Er hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan.
 • De personeelsdownload komt sedert een aantal weken rechtstreeks uit EAC. Voordeel is dat deze gegevens actueler zijn, parallel lopen met de LDAP-gegevens en gemakkelijke te muteren via de EDS/EAC-contactpersoon. Ook is het nu mogelijk een alternatief E-mailadres als primair contactadres op te geven.

3. Stand van zaken

Blackboard 6 migratietraject:

 • De productie omgeving draait, maar moet nog worden ingericht. Dit gebeurd zodra de testomgeving is geaccepteerd.
 • Aan alle deelnemers worden Acceptatiesheets uitgedeeld. Op deze sheets staan functionaliteiten die getest moeten worden om tot een acceptatieomgeving te komen. Het verzoek is om deze tests z.s.m. te doen en de bevindingen door te geven. Bij een volgend overleg zal gesproken worden over definitieve acceptatie.
 • De URL Coursejumper-tool is geinstalleerd. Men kan met de URL: http://www.eur.edu/webapps/bb-coursejumper-bb_bb60/?course_id=’vakcode’ rechtstreeks naar courses linken.
 • Bb Unenroll-module is nog in de maak. Aan Blackboard zal verzocht worden haast te maken met de ontwikkeling ervan.
 • De Portal, alsmede de rest van Bb6, zal zoveel mogelijk in het Engels worden weergegeven.
 • De Course Quota worden vooralsnog vastgesteld op 500/550 Mb. Uitbreiding blijft mogelijk op verzoek.
 • Extra Users/dummy-accounts: gaarne opschonen t.b.v. Bb6. Daarnaast de vraag of iedere faculteit er afdoende heeft? Tevens wordt de wens geuit om een extra veld toe te kunnen voegen waarin evt. informatie van contactpersoon kan worden opgenomen.
 • Osiris: de functionele beheerders van Osiris en Bb zijn bezig een download te ontwikkelen vanuit Osiris t.b.v. het aanmaken van de off. Reguliere course_id’s en de staff assignments van docenten bij deze courses. LIA geeft aan vast te houden aan de eigen downloads vanuit SIN Online. De Downloads vanuit Osiris zijn vooralsnog bedoeld als extra gemak c.q. dienst naar de faculteiten toe. Wellicht dat dit later een wat formeler karakter kan krijgen.
 • Erasmus MC: Er is een definitiestudie gemaakt door DIA/EMC DI m.b.t. een interface tussen PersInf en EAC. Het streven is om per 30-06 een koppeling te hebben gemaakt tussen beide systemen en zodoende toegang tot o.a. Bb te realiseren voor EMC-medewerkers.

Testcourses en functionaliteiten:

 • M.b.t Mail-functionaliteit: Het blijft wenselijk het ‘To’-veld zichtbaar te maken. Daarnaast is het handig als in het ‘subject’-veld de Course_Id komt te staan.
 • Dropbox: Heeft niet de functionaliteit om deze in één keer te kunnen donwloaden, ondanks dat dit aangekondigd was door Blackboard.
 • De 3e toolbar in de WYSIWYG-editor (Textbox Editor) van Bb6 ontbreekt in het Survey gedeelte, hiervan is melding gemaakt bij Blackboard. Echter hierop is nog geen respons ontvangen.
 • Bij een export van surveys worden alleen de responsgegevens weergegeven. Vermoedelijk is deze beperking ingegeven door privacy- c.q. anonimiteitsbeginselen.
 • M.b.t. functionele wensen: binnen de stuurgroep Beheer Digitale Leeromgeving is afgesproken dat bij de migratie naar Bb6 er zoveel mogelijk wordt aangesloten op de huidige functionaliteiten van Bb5. Pas na de migratie zal gekeken worden naar extra (aanwezige) functionaliteiten.

Communicatie en informatie richting gebruikers:

 • Op de website van FEW is een aankondiging geplaatst over de migratie en de nieuwe versie van Bb.
 • In juni zal in Bb5 een announcement worden geplaatst waarin de migratie wordt aangekondigd.

Opleidingen / cursussen t.b.v. medewerkers:

 • OECR zal v.a. juni cursussen gaan aanbieden. Handleidingen zijn onderweg.
 • OECR heeft nieuwe supportpagina ingericht op het Web. De URL zal door Annemiek worden gemaild.

4. W.v.t.t.k.

-

Vergaderdata 2004:

 • 25 mei 10:00 uur EB-26
 • 22 juni 10:00 uur EB-26
 • 20 juli 10:00 uur EB-26