Verslag 28 juni 2005

Aanwezig
Ronald Hos, Guus Eilers, Rob van den Bos, André Cheung Tam He, Adriaan Bleys, Ronald Mersie, Bart Germeys, Robert Mittertreiner, Mark Dambrink, Ineke Overmans (not.)

Afwezig met melding
Annemiek Wieland, Mathijs Doets, Liesbeth Mantel, Charo García, Sharon Welsh

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering.

2. Verslag 26 april 2005

 • Guus vraagt naar Blackboard 7. Rob heeft er nog niets over gezien, dus verwacht het niet dit jaar.
 • Guus vraagt of maximale groote van documenten en batch-uploads in Safe Assignment al bekend is. Top is nu 150 pagina’s. Batch mogelijkheden navragen aan Safe Assigments.
 • Blackboard 5 Course backups zijn op DVD beschikbaar.

3. Mededelingen

 • Het building block ‘Rich URL’ (TU Delft/E-merge product) is aangemeld door Matthijs. Is ook op testserver al actief en Matthijs is enthousiast. Vraagt nu te testen en kijken wat de rest er van vind.
 • Surfproject Scale, wat tot doel heeft het ontwikkelen en opzetten van een landelijke database voor webbased medisch computer ondersteund onderwijsprogramma's (COO). Er wordt voortgebouwd op een reeds bestaand systeem (http://coo.lumc.nl) dat in Leiden is gemaakt. In Leiden wordt ook Blackboard gebruikt en daar is een Building Block ontwikkeld (in het kader van Emerge), zodat het mogelijk is om vanuit Blackboard inloggegevens van de student mee te sturen naar de COO database. In de database worden namelijk scores en gebruikersstatistieken bijgehouden. Door het meesturen van gegevens uit Blackboard, hoeft de student niet 2 keer in te loggen (er wordt geen password meegestuurd, maar via het building block kan aangegeven welke system-parameters meegestuurd moeten worden). Het building block (evenals handleidingen) is te vinden op http://hive.e-merge.nu/cgi-bin/hive/hive.cgi/?HIVE_REF=hdi:2882&HIVE_RET=CNV&HIVE_REQ=2001&HIVE_PROD=0.
 • SLO loopt niet. Ronald beraad zich er nog over of het nog wenselijk is. De zomer zal uitwijzen of en in welke vorm de SLO gegoten wordt. Ronald is terug naar tafel gegaan na de op- en aanmerkingen van W. Drinkwaard. Hij komt hier nog op terug.
 • Snapshot workshop is uitsluitend voor nieuwelingen. 4 en 5 juli een nieuwe cursus geprikt. Hiervoor zijn weinig aanmeldingen. I&A gaat wijsbegeerte doen -> snapshot etc.
 • Sakai, een open source E-Learning platform, vergelijkbaar met Blackboard, is een programma wat op meerder universiteiten draait (bijvoorbeeld Stanford). Er ligt bij het CvB een notitie van Sam Naber (i.s.m. Maarten van de Ven) waarin gekeken wordt of het verstandig is om als universiteit mee te doen aan een proef. Dit naar aanleiding van conclusies van de ICT-monitor. Als de EUR instapt kost het zeker geld dus over een open source kan niet echt gesproken worden. De notitie gaat uit van verkeerde feiten. ‘Waar moet ik zijn voor welke info’ is nog steeds een vraag voor de student en die blijkt nog steeds bij MonitEUR. Uit de vergadering blijkt dat de wens bestaat om alles aan elkaar te koppelen. Programma’s moeten geïntegreerd worden. Discussie -> in een consortium of als pilot of alleen maar kijken.

4. Stand van zaken

Blackboard 5

 • Afvoeren van agenda. Guus heeft drie courses terug gehad, meer niet. Wat gebeurt er met de server?

Blackboard 6

 • Beschikbaarheid & performance
  27 mei 2005 van 20:30 uur tot 22:30 uur is de server down geweest.
  Het probleem is dat de onderliggende database loopt vol door statistieken -> Dit is een Oracle probleem -> database moet worden opgeschoond en vervolgens ge-rebuild worden en dan zijn de problemen waarschijnlijk opgelost. De vraag van Rob is of we het kunnen maken dat Blackboard één dag uit de lucht gehaald wordt hiervoor? Oracle moet ook ge-upgraded worden. Geen bezwaar uit vergadering; maar kondig het vroeg genoeg aan!
 • Jaarlijkse opschoon-actie
  Waarschijnlijk gelijk met het bovenstaande probleem.
 • Onderhoud database
  Zie bovenstaande punten
 • Applicationpack 3: release per 28 juni
  Applicationpack is nog niet vrijgeven in verband met opschonen database. Vanaf vandaag is er een releasenote te downloaden -> Ronald stuurt dit naar iedereen. Eerst de beschikbaarheid en performance testen en dan pas de nieuwe release plannen.
 • Survey Manager
  Script is gedraaid; surveys en assessments werken nu goed en snel.

5. W.v.t.t.k. / Rondvraag

 • Safe assignment module geeft de indruk dat de student zelf kan uploaden en checken. Alle manuals zijn te vinden in Blackboard. Er is maar één EUR-database.
 • Paul Plaatman is bezig met uitgeverij McGraw Hill -> doel: digitale leermiddelen beschikbaar stellen aan studenten. Inloggen op een aparte site is benodigd. Een koppeling met Blackboard zou onderzocht moeten worden.
 • Enquete De “nul-meting” van FEW. Blackboard scoort boven de 7 en is daarmee, samen met tentamenroosters en zalen, hoog gewaardeerd.
 • Bart wil afspraak voor nieuwe snapshots nieuw collegejaar. Die van LIA zijn vanaf 15 juli beschikbaar.
 • Rob zet datasources klaar (eerst op test).
 • Handleiding Blackboard is vrij duidelijk. Kijk hier naar. Content is door docenten makkelijk zelf te kopiëren.
 • Safe assignment -> naar aanleiding van e-mail Amsterdam over koppelen van modules. Désirée heeft gereageerd. Word juridisch uitgezocht.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 12.00 uur
 • Volgende vergadering: 13 september 2005 (EB-26 van 10.00 uur tot 12.00 uur)