Verslag 28 september 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Bart Germeys, Ilse Maan, , Mathijs Doets, Robert Mittertreiner, Ronald Mersie, Guus Eilers, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Mark Dambrink, Nikolaos Avraam

Afwezig
Myrthe Feddema, , Machteld de Wolde, Frank Diepmaat, Adriaan Bleys, Liesbeth Mantel

1. Opening

 • Ronald opent vergadering.

2. Verslag 24 augustus 2004

 • Verslag akkoord.
 • Studenten kunnen niet unenrollen. Vanuit directoraat OOS is verzocht mededelingen te melden in een organization 'Mededelingen Studentenadministratie' (OOS_STU_INFO_NL). Op deze manier worden studenten op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen/belangrijke informatie. Zodra er veel klachten hierover binnenkomen wil Ronald hiervan op de hoogte worden gebracht.
 • Geïnventariseerd wordt of BV’s interesse hebben in Blackboard.

3. Mededelingen

 • Blackboard European Conference

  : Ronald en Rob gaan van 11 tot 15 oktober naar een conference in Barcelona (zie www.blackboard.com/conferences). In deze periode kunnen de vragen gesteld worden aan Désirée Schipper.
 • Stuurgroep overleg/Besluitenlijst

  : Ter informatie doet Ronald kort verslag van het stuurgroep overleg. Verder verwijst hij naar het verslag.
  Guest acces: zolang je niet inlogt, kan je bepaalde handelingen niet verrichten. In tegenstelling tot voorheen kan je nu wel meer Tabs zien en dus ook Courses en Organizations bekijken als Guest. Dit is bedoeld als alternatief voor de “Guest Login/Preview” button zoals in Blackboard 5 gebruikt werd.
 • Informatieplan SIM

  : Het concept is verstuurd naar de opleidingsdirecteuren en decanen. Het informatieplan is reeds besproken in de werkgroep onderwijs. Het concept beschrijft de verschillende systemen binnen de EUR en de mogelijkheden. Ook zijn er een aantal projecten in gedefinieerd, welke binnen de Stafafdeling Informatiemanagement opgepakt en uitgewerkt zullen gaan worden.
 • Nieuwsbrief SIM

  : SIM wil middels de nieuwsbrief iedereen op de hoogte stellen van wat SIM inhoudt, waar ze mee bezig zijn, wat ze doen.
 • Vacature en tijdelijke medewerker SIM per 1 december 2004

  : Vacature bij SIM lastig in te vullen. Per 1 december 2004 komt er een uitzendkracht van Tempo Team. Zij zal op termijn ook het Bb-overleg gaan bijwonen.
 • SURF onderwijsdagen 2004

  : Er zijn weer SURF-dagen op 16 en 17 november 2004. Via de site van SURF kan je je opgeven als je interesse hebt.
 • Reorganisatie OO&S

  : Er is een reorganisatie aan de gang binnen het directoraat OO&S. Voor SIM heeft dit geen directe gevolgen.

4. Stand van zaken

Blackboard 5

 • Weinig nieuws Bb5. Wordt nog wel dagelijks gebruikt door 150 à 160 gebruikers. Docenten stimuleren over te gaan naar Bb6 want per 1 januari 2005 gaat Bb5 uit de lucht. Dan is het systeem onbereikbaar voor gebruikers. In noodgevallen kunnen Rob of Ronald er wel gebruik van maken. Er komen mededelingen op Bb-5 & 6 dat het per 1 januari a.s. niet meer beschikbaar is. Er wordt een back-up gemaakt op harddisk van alle courses en organizations etc. Content blijft dus online beschikbaar voor functioneel- en systeembeheer voor het geval er alsnog verzoeken tot overzetten naar Bb6 komen.

Blackboard 6

 • Load tests

  : Rob licht het load test verslag toe. Verslag van hetgeen wat ondernomen is en tunning van Blackboard. Het systeem en de hardware gaat haperen bij een aantal van 240 users dat per minuut zou proberen in te loggen. Er zijn enkele problemen geweest. Voor meer informatie zie het verslag stuurgroep beheer elektronische leeromgeving d.d. 9 september 2004.
  Op dit moment is er een toename in gebruik van 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar . Dit is boven verwachting. Er is een verzoek voor active courses (wat werkelijk gebruikt wordt, zonder default en dergelijke).
 • Inschrijfprocedure

  : BSA: achterstand in verwerking inschrijvingen is beduidend lager dan vorige jaren, hetgeen minder gebruik van guest accounts betekend voor de faculteiten. Achterstand is op dit moment zo’n 2 à 3 weken. Oude accounts geven de meeste problemen.
 • Courses kopiëren

  : De tussentijdse verwerking is tijdelijk uitgezet. Er is echter behoefte dat dit weer wordt aangezet. Rob zal hiervoor zorgdragen. Url-jumper: Rob is van mening dat er een nieuwe update moet komen. Binnenkort zal hij overleg voeren met Blackboard.
 • Update 6.1.5

  : Draait op testomgeving. Er zit verbetering in. De course catalog is weer zichtbaar.
  De “what’s new module” wordt in 6.2 verzorgd door Bb.
  Nieuwe functionaliteit in 6.1.5: message system binnen course, wat het mogelijk maakt berichten naar andere gebruikers te sturen zonder dat daar mail-functonaliteit aan te pas komt.
  Zodra de stuurgroep 6.1.5 heeft goedgekeurd, wordt Bb ge-update. Alle faculteiten worden vooraf geïnformeerd.
 • Safe assignment anti-plagiaat software

  : Ronald heeft de brochure rondgestuurd per mail. Deze licht hij toe. Een ernstige nadeel is dat je als docent zelf geen document kan laten scannen, als student wel. De feedback moet betrouwbaar zijn. Op dit moment is dat niet het geval. Alle documenten die door de EUR beschikbaar worden gesteld komen in een database van de EUR. Ronald vraagt iedereen enkele tests uit te voeren voordat hij verslag doet in het Bb-overleg en aan de stuurgroep. De proefperiode duurt 150 dagen.
 • Helpdesk Solutions Blackboard

  : Ronald vertelt wat de stand van zaken is van alle ‘calls’ die openstaan bij Bb.
 • EMC medewerkers

  : Op loginpagina komt een mededeling dat vanaf 1 oktober de oude accounts niet meer te gebruiken zijn. Als er een suggestie is wat er in de mededeling moet komen te staan, graag per e-mail aan Ronald toezenden.
  Bij I&A zijn verschillende updates binnengekomen.
 • LCMS-pilots

  : Iedereen heeft ter informatie een exemplaar gekregen. Er komt een koppeling met Blackboard. Hive pilot wordt nu gehost bij Delft. Er is sprake deze bij de EUR te plaatsen.

5. W.v.t.t.k.

 • Er zou een building block worden ontwikkeld? Dit werd door een student ontwikkeld. Dit is stil komen te liggen. Op termijn is het de bedoeling dat SIM hiermee verder gaat.
 • Werkt de grafische editor niet in Blackboard? Met Netscape is het niet mogelijk met versie 4.7 en lager.
 • Voor het gebruik van de chat- en Virtual Classroom-functionaliteit in Blackboard is een Java plugin nodig. Vooralsnog is gebleken dat deze plugin op de standaard (BvdU) werkplek-pc niet aanwezig is. Het is niet duidelijk of de computers in de pc-zalen van de faculteiten etc. ook deze plugin missen. Faculteiten dienen derhalve alert te zijn op dit (mogelijke) probleem.