Verslag 29 maart 2005

Aanwezig
Ronald Hos, Guus Eilers, Rob van den Bos, Annemiek Wieland, André Cheung Tam He, Adriaan Bleys, Mark Dambrink, Liesbeth Mantel, Charo García, Ineke Overmans (not.)

Afwezig met melding
Mathijs Doets, Bart Germeys, Robert Mittertreiner.

1. Opening

 • Ronald opent vergadering.

2. Verslag 21 december 2004

 • Geen wijzigingen.

3. Mededelingen

SLO/Stuurgroep Beheer Digitale Leeromgeving

 • Naar aanleiding van de geactualiseerde conceptversie van de Blackboard Service Level Objectives zijn er enkel opmerkingen over de 24/7 maatschappij. Er komt ook een notitie vanuit DIA met als onderwerp ‘Bereikbaarheid’. De bereikbaarheid is nu ingeschat op 95% tijdens kantooruren en 98,4% op jaarbasis. Dit percentage geeft aan dat er vanuit wordt gegaan dat er sprake zal zijn van onberereikbaarheid. Er is wel een verschil tussen onderwijsuren en werktijduren. De Stuurgroep Beheer Digitale Leeromgeving komt aanstaande donderdag bijeen om de laatste puntjes op de i te zetten en daarna concrete afspraken te maken. Het is geen officieel contract waaronder handtekeningen komen, maar wel een intentieverklaring met bindende afspraken. André, Guus en een vertegenwoordiger van de FGG zijn ook aanwezig bij de vergadering van de stuurgroep.

Bb-CMS

 • Er is een mail gestuurd naar de gebruikersgroep van Blackboard om aan te sluiten bij een initiatief van SURF om dit landelijk te gaan gebruiken. Er is interesse en DIA heeft ook aangegeven interesse te hebben. In het FG-gebouw wil men in de toekomst werkplekken inrichten met de mogelijkheid tot ‘shared workspace en het onderdeel ‘virtual harddisk’ in het Bb-CMS zou hierin kunnen gaan voorzien. I&A zoekt de verschillende mogelijkheden uit en kijkt daarbij ook naar het Bb-CMS. Het portfoliosysteem wat erin zit heeft ook de belangstelling van de faculteiten. Ronald wil wel een productpresentatie geven of laten geven en zal hier contact over opnemen met Blackboard.

Osiris: cursus-inschrijving+tentamen+Bb

 • De snapshot ontwikkeling vanuit Osiris ligt stil. De overweging binnen de afdeling Staf Informatie Management is nu om dit weer op te gaan pakken. Wijsbegeerte zal waarschijnlijk weer proefkonijn worden.
  Guus geeft aan dat de studiegids in het begin van het studiejaar model staat voor de aanmaak in Bb. Bij de onderwijsevaluatie bleek dat de gegevens in Bb en de studiegids niet meer synchroon liepen met elkaar. De informatie moet goed zijn anders klopt de onderwijsevaluatie niet.
  De vrijheid van gebruik in Bb is een soort gemeengoed waardor men eerder geneigd is om bijv. docenten toe te voegen in Bb dan dit initieel in de studiegids te doen. Geef de docenten voorlichting om ook de gegevens in de studiegids up-to-date te houden. Het is in Bb niet mogelijk om het toevoegen van docenten apart dicht te zetten. Het is of alles open of alles dicht. Het is misschien wel mogelijk om vanuit de studiesystemen snapshots te ontwikkelen en zo een stimulans te bieden de studiegids als bron voor Bb courses en staff assignment te gebruiken.

4. Stand van zaken

Blackboard 5

 • Alle courses zijn geëxporteerd en online beschikbaar. Er wordt nog een maand gewacht met het definitief uitzetten van de server. De gezipte courses zijn op cd of dvd verkrijgbaar. In het volgende overleg komt Ronald hierop terug.

Blackboard 6

 • Er zijn geen problemen met de beschikbaarheid. Sinds half februari wordt door I&A statistieken bijgehouden hiervan. De beschikbaarheid zit nu boven de 99,9%.
 • De What’s New module vertraagd en de Survey manager heeft nog niet de optimale performance. Het openen van een survey duurt lang. Er is een script van Bb ontvangen en Rob zal dit eerst in de testomgeving uitproberen, daarna kan er pas beoordeeld worden of het in productie genomen zal worden.
 • De update van afgelopen 31 januari is goed verlopen. Hierbij hebben zich echter twee onverwachte problemen voorgedaan. Ten eerste hebben alle Announcements de status ‘Permanent’ gekregen waardoor de gebruikers alle Announcements van het afgelopen studiejaar weer te zien kregen. Dit is inmiddels met een zgn. Oracle statement verholpen.
  Ten tweede zijn tijdens de update de snapshot-instellingen weer automatisch op de standaardwaarden ingesteld. Hierdoor zijn een aantal velden van user-owned weer op system-owned gezet. Als gevolg hiervan hebben een aantal courses van de FRG diezelfde nacht de status van ‘Unavailable’ gekregen. Ook dit is inmiddels weer verholpen.
 • Vanaf 1 februari is de Safe Assignment Anti-Plagiaat software campagne van start gegaan, met onder andere een folder op zakformaat die naar alle studenten is verstuurd. Op dit moment zijn er circa 2000 document nagekeken. De controle neemt op dit moment ongeveer 30 minuten in beslag. Bij de nieuwe versie zal dit terug gebracht worden tot 2 à 10 minuten.
  Deze ochtend is door Safe Assignment een aankondiging gedaan dat een nieuwe versie 1.6.1 beschikbaar is. Ronald stuurt de coördinatoren een mail met beschrijving van de nieuwe features. Na testen zal aangekondigd worden wanneer deze versie in productie genomen zal worden.

5. ICT monitor

6. W.v.t.t.k./ Rondvraag

 • Geen vragen etc.

7. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.00 uur

Volgende vergadering

 • 26 april 2005 (EB-26 van 10.00 uur tot 12.00 uur)
 • 31 mei 2005
 • 28 juni 2005