Verslag 3 december 2002

Aanwezig:
Ronald Hos (vz), Nicolas Avraam, Rob van den Bos, André Cheung Tam He, Mark Dambrink, Mathijs Doets, Guus Eilers, Bart Germeys, Nienke Kortbeek, Sandra van Maarseveen, Marloes van Dort (not.)

Afwezig:
Gerard Baars (m.b.)

1. Opening

2. Verslag 12 november

 • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Medelingen

 • Er is een notitie geschreven m.b.t. de aanschaf van twee extra servers. De twee nieuwe servers zullen worden ingezet voor Bb-6, de oude servers blijven van DIA en worden niet gebruikt voor de LCMS pilot
 • De LCMS pilot gaat mogelijk niet op het geplande tijdstip van start omdat er geen server beschikbaar is. De besluitvorming omtrent de servers ligt bij DIA. In de notitie ‘Werkplekken 2003’ worden ook de licentiekosten van Bb en de aanschafkosten van de servers bij DIA gelegd; deze notitie is door het CvB goedgekeurd. Hoewel het de bedoeling was zo snel mogelijk met de LCMS pilot van start te gaan hebben de invoering van Bb-6 en de aanschaf van Lectora Publisher voorrang. Delft, Leiden, Maastricht en een aantal Hogescholen gaan mogelijk wel van start met de LCMS pilot.
 • De ICT-monitor wordt breed verspreid binnen de EUR. Over ongeveer anderhalf jaar zal er weer een ICT-monitor worden uitgevoerd.
 • Bb Users Conference is van 25 tot 27 februari in Baltimore. Rob en Ronald gaan er naar toe. Op de website van Bb is meer info beschikbaar.
 • Ronald wordt tijdens zijn vakantie (t/m 6 januari) vervangen door Rob en Désirée.
 • STOAS organiseert op 23 januari van 13:00 tot 16:00 uur op de EUR een demo van QMP. De coördinatoren zullen binnen hun faculteit/organisatieonderdeel informeren wie er naar de demo wil gaan. (Omdat de demo tegelijk valt met een overleg van het ICT-platform bekijken Ronald en Guus of de demo mogelijk verplaatst wordt naar een andere datum.) Guus merkt op dat op 4 december de demo van SPSS wordt gegeven. Guus geeft aan dat indien er maar één pakket aangeschaft kan worden hij de voorkeur geeft QMP boven SPSS. De export mogelijkheden in Bb zijn klein, QMP is een goede aanvulling. Rob merkt op dat hij Bb-6 binnenkort in het klein kan gaan testen om de export mogelijkheden van deze versie te bekijken.
 • Ronald wil in januari de WYSIWYG-editor upgraden naar versie 2.
 • De preview button is aangepast. Alleen op de pagina met de lijst vakken staat nog ‘preview’ i.p.v. ‘guest login’.

4. Un-enroll module

 • De un-enroll module is klaar en (beperkt) getest. De module maakt het voor de gebruiker mogelijk zichzelf definitief uit een course te verwijderen. Het betekent wel dat alle data van die gebruiker in de course wordt verwijderd. Omdat er een aantal stappen moet worden gezet voordat je jezelf kan un-enrollen is het niet te verwachten dat iemand zich per ongeluk zal un-enrollen.
  Voordat de module wordt geïnstalleerd eind december wil Guus deze eerst nog even testen.

5. Queries

Het is mogelijk een query te bouwen in Bb om overzichten van beschikbare courses te genereren. Rob overlegt met Harry Trienekes om dit te gaan testen. In het volgend overleg hiervan verslag.

6. W.v.t.t.k. / rondvraag

 • Guus vindt de What’s New heel nuttig maar bij het tussen voegen van informatie in een course ‘ziet’ What’s New ook alle informatie daaronder, die een plaats is verschoven, als nieuwe informatie. Ronald zoekt naar een oplossing i.o.m. leverancier.

De vergadering wordt gesloten om 11:15 uur.