Verslag 3 februari 2004

Aanwezig:
Ronald Hos, Guus Eilers, Mathijs Doets, Mark Dambrink, André Cheung Tam He, Bart Germeys, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Ilse Maan en Ineke Overmans (notulist).

Afwezig:
Nikolaos Avraam, Karin Jager, Nienke Kortbeek.

1. Opening

2. Verslag 5 november 2003

 • M.b.t. punt drie, laatste alinea: Mei is geen vaststaande datum. Waarschijnlijk is eind juni meer reeël -> dus aan het einde van het studiejaar.

3. Mededelingen

 • Status Bb-5: In het weekend van 19 januari is er een flinke storing geweest. Zowel de servers als de machines zijn gecontroleerd en waren benaderbaar. Daar kwam geen foutmelding bij controle. Het blijkt dat de verbinding tussen beiden niet gecontroleerd wordt. Hier misschien een punt voor DIA om naar te kijken.
 • Dropbox: N.a.v. de problemen bij Bedrijfskunde is er nu besloten een inleverschema in blokken aan te bieden. Dit is uitgeprobeerd en goed verlopen. De gemaakte afspraken met Bedrijfskunde worden door Ronald verspreid onder de coördinatoren.
  Ronald wil graag vooraf een melding van de docent of er een backup gemaakt moet worden.

4. Stand van zaken

 • Het welkomscherm is op voornaam ingedeeld. Dit is volgens Rob niet te veranderen, omdat in de bronsystemen EIS en SAP-HR geen roepnamen worden geregistreerd. Het wordt soms wel als storend ervaren. Het is wél een zgn. User-owned veld, de gebruiker kan dit zelf blijvend wijzigen.
 • In maart gaat Bb6 productie draaien.
 • Bart merkt op dat er toch veel problemen zijn voor medewerkers Erasmus MC / BMG over de toekenning van personele nummers. Vanaf 1 januari jl. krijgt nieuw personeel geen ERNA-account meer van de EUR.
 • Lia geeft geen Bb mogelijkheden aan nieuw personeel.
 • De Stuurgroep Digitale Leeromgeving heeft een format in ontwikkeling.
 • 16 maart bespreekt de stuurgroep de aanvulling op de SURF/Bb licentieovereenkomst. Hierin is o.a. opgenomen dat UMC’s gebruik mogen maken van de Universitaire Bb-licentie.
 • Er zijn twee nieuwe Sun Fire 880 machines aangeschaft.
 • Volgend overleg Stuurgroep Beheer DLO is 16 maart.
 • Er komt een koppeling tussen Osiris en Bb voor het genereren van vakken, enz.
  Ronald, Désirée en Rick zullen het idee vormgeven en daarna zal er een werkgroep samengesteld worden.

5. W.v.t.t.k.

 • Guus zou graag een mogelijkheid zien waarin zichtbaar bewezen kan worden dat er een email verstuurd is. Het ‘To’-veld is niet zichtbaar wanneer er mail vanuit Bb verstuurd wordt, waardoor een docent niet kan controleren of de E-mail ook daadwerkelijk aan iedereen is verstuurd. Ronald zoekt dit uit.
 • En of de exportmogelijkheden van Bb zijn uit te breiden. Ronald en Rob zoeken dit uit.
 • BMG wil graag berichten in Bb als in Sin online.
 • Er gaan steeds meer geluiden op om Sin online EURwide te gaan gebruiken.
 • Mathijs krijgt nog steeds een error in in de unenrollement-module.
 • André wacht nog steeds op de aangekondigde snapshot handleiding van Nikolaos.
 • Annemiek vraagt zich af of er iets te doen is aan de SPAM die studenten sturen. Er zijn hiervoor geen regels opgesteld. De docent kan instellen aan wie de student iets mag versturen.

6. Vergaderdata 2004

 • 2 maart 10:00 uur EB-26
 • 30 maart 10:00 uur EB-26
 • 27 april 10:00 uur EB-26
 • 25 mei 10:00 uur EB-26
 • 22 juni 10:00 uur EB-26
 • 20 juli 10:00 uur EB-26