Verslag 30 november 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Bart Germeys, Robert Mittertreiner, Guus Eilers, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Nikolaos Avraam, Ilse Maan, Mathijs Doets, Adriaan Bleys, Liesbeth Mantel, Ineke Overmans (not.)

Afwezig
Ronald Mersie, Myrthe Feddema, Machteld de Wolde, Frank Diepmaat, Mark Dambrink

1. Opening

2. Verslag 26 oktober 2004

 • Pagina 1 – aan- en afwezigen (daar zitten wat verschillen in).
 • Pagina 1 – laatste alinea: Er zijn geen klachten meer binnengekomen over de What’s New module en er is geen verklaring wat de redenen van de dropbox waren.
 • Pagina 2 – eerste alinea: Server Manager = Survey manager. Ronald maakt een call van de problemen bij Bb.
 • Pagina 2 – derde alinea: URL: http://www.few.eur.nl/few/edu/icto/project/blackboard/tipsbb6.htm

3. Mededelingen

 • De afdeling IHS gaat Bb ook gebruiken. Sharon Welsh schuift daarom per 21 december aan bij de vergadering.
 • De holding start nu ook kleinschalig met Bb. De financiën lopen in een packagedeal via de afdeling I&A.
 • Het Tinbergen Instituut gaat gebruik maken van Bb aan de EUR. FEW is penvoerder van het Tinbergen Instituut, waardoor het voor de hand ligt dat hier organisatorisch Blackboard-gebruik vorm gegeven gaat worden. De deelnemer van andere universiteiten krijgen in Bb een gastaccount.
 • Surfconference: Er waren goede keynotespeakers. Tevens vond er tijdens deze conference een Bb Licentiehouderoverleg plaats in het kader van verlening van de Surf-licentie, want deze loopt eind 2005 af. Bij Surf is men nu bezig om een licentie voor drie jaar te regelen. Bb wil het bedrag met 15% verhogen. De onderhandelingen hierover lopen nog. Bb wilde uitsluitsel over de intentie tot aanschaf CMS vóór 1 december en dat is nu 15 december. De gebruikersgroep zit op één lijn. Surf moet scherp onderhandelen om het monopolistische gedrag van Bb tegen te gaan. Het bod wat er nu ligt m.b.t. de CMS-licentiekosten is het eerste jaar 60% korting en het tweede jaar 40% korting. Zonder korting zou het bedrag tussen de $50.000 en $60.000 liggen.
 • BbCMS: SIM wil kijken wat de mogelijkheden hiervan zijn. De proef mag niets kosten en dertig dagen zoals nu het geval is om te testen is te kort. De uitslag van deze onderhandelingen volgt nog.
  LSMC (bibliotheek) -> Hive wordt in Delft gehost. Er is een LCMS server aangeschaft -> als de migratie heeft plaatsgevonden kan Ronald nar de koppeling met Bb-test kijken.
 • Single Sign-on: http://portal.eur.nl Hoe kan dit op een andere wijze gerealiseerd worden. Er zijn nu besprekingen met Martin Scholten van S&N. Voor eind 2005 moet Sso gerealiseerd zijn volgens S&N.
 • Snapshots: Het aanmaken van Snapshots in Osiris werkt. Sinds vorige week is er bij Wijsbegeerte ook een enrollment mogelijk via Osiris. Ronald heeft snapshots klaar staan.
  Bart wijst op de problemen met Osiris en geeft aan dat de FRG bij Sin online blijft.
 • Guus wijst op het inschrijven van groepen en de overzetting naar Bb waarin ook een koppeling van de roosters zit. Guus ziet toch problemen met de overstap naar Osiris.

5. Stand van zaken

Blackboard 5

 • Er is geen reactie geweest op de mededeling op Login-pagina. Guus wil pas echt ophouden met Bb-5 als het 3e trimester is afgelopen.
 • Guus heeft een nieuwsbrief gemaakt omtrent het uitfaseren per 01-01-05 van Bb5 en Bart geeft af en toe een channelbericht door.
 • De loginpagina wordt nu opvallender gemaakt en er komt ook een mededeling in Bb6. Na 1 januari zet Ronald de courses van Bb5 op verzoek over.

Blackboard 6

 • Rob geeft uitleg over de incidenten. Een intern probleem is dat het aantal ‘Open Files’ tegen een ingestelde limiet aanliep en derhalve de applicatie deed vastlopen En een extern probleem is dat er af en toe niet in te loggen is als gevolg van storingen met de LDAP-server. Bb6 is totaal in de afgelopen periode 2,5 uur uit de lucht geweest. Inmiddels zijn deze problemen verholpen.
  In de testomgeving is twee weken geleden een volledige update uitgevoerde naar versie 6.2.3 De besluitvorming hieromtrent gaat via het Stuurgroep Beheer Electronische Leeromgeving.
  Het gevolg van deze optie is dat Bb drie uur uit de lucht zal zijn gedurende een maintenance-window op een maandagavond. De 20ste is vooralsnog als datum gekozen, zodat er altijd nog een week is om het een en ander te corrigeren. Communicatie volgt.
 • De Anti-plagiaat module loopt tot 2 januari in de testperiode. Ronald zal een notitie schrijven over de module en hoe deze in productie te nemen.
  8 december geeft Ronald een presentatie tijdens de vergadering van de Voorzitters Examencommissie. Het uiteindelijke besluit tot aanschaf zal genomen worden door de Themagroep Onderwijs (half januari).
  Indien de voorzitters enthousiast zijn dan gaat het waarschijnlijk 01-01-05 in productie.
  Half december komt er een nieuwe versie waarbij de Instructor-upload toegevoegd is als functionaliteit (1.4 in testomgeving). Als de update1.5 komt gaat deze direct in gebruik. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook de versie zijn voor de productieomgeving. Hierin zal de gevraagde Batch-upload functionaliteit aanwezig zijn.
  Het zoeken met algoritmen in nog niet duidelijk. Er zitten verschillen in de teruglevertijd. Soms is het twee uur en soms is het 8 uur, dit komt doordat er een verwerkingsmoment is ingesteld op de database-server van de leverancier. Ronald stuurt een mail over deze tijden aan Guus. Guus verzamelt de wensen die hij nog mist en dan volgt er een wensenpakket aan de leverancier.
 • Service Level Agreement: De feedback van de faculteiten zal via de mail aangegeven worden zodat Ronald de wijzigingen kan doorvoeren.

ICT Monitor OECR

 • Alle studenten zijn gemaild. Deze week is het bericht gekomen dat er vanaf week 50 het een en ander gezet kan worden op de facultaire websites. Misschien is het leuk om snoepjes in de vorm van cd-bonnen aan de studenten voor te houden.

6. W.v.t.t.k.

 • Bart geeft de problemen aan die er bij BMG spelen. Het Erasmus MC heeft tot nu toe verzuimd de Erna-accounts van de BMG medewerkers om te zetten. Dit heeft tot gevolg dat deze medewerkers per 1 januari a.s. of niet meer te bereiken zijn of dat er voor een ieder een gastaccount aangemaakt moet worden. Bart en zijn afdeling zijn pas 15 maanden met het Erasmus MC hierover bezig. Misschien is het goed Personeelszaken van het Erasmus MC hier een leidende rol in te laten spelen.

7. Sluiting/Volgende vergadering

 • Volgende vergadering: dinsdag 21 december, 10.00 uur, D-05

Data 2005 (EB-26 van 10.00 uur tot 12.00 uur)

 • 25 januari 2005
 • 22 februari 2005
 • 29 maart 2005
 • 26 april 2005
 • 31 mei 2005
 • 28 juni 2005