Verslag 5 november 2003

Aanwezig:
Ronald Hos (vz), Nikolaos Avraam, Rob van den Bos, Mark Dambrink, Mathijs Doets, Guus Eilers, Bart Germeys, André Cheung Tam He, Nienke Kortbeek, Ilse Maan, Sandra van Maarseveen, Annemiek Wieland, Marloes van Dort (not.)

1. Opening

2. Verslag 14 oktober 2003

 • De bewaartermijn van de content in Bb wordt nog onderzocht. RH zal hieraan in de werkgroep Bb-6 migratie aandacht aan besteden..

3. Mededelingen

 • Op 7 nov. is er een ICTO-platform. Hierin wordt o.a. het rapport van het OECR over onderwijssystemen aan de EUR besproken.
 • De beschikbaarheid en stabiliteit van Bb-5 was afgelopen periode goed. Op een course bij FGG na verloopt ook de unenrollmentprocedure weer goed.
 • RH, RvdB en W. Drinkwaard gaan naar Blackboard in Amsterdam voor advies over de aankomende migratie. Tevens wordt nagevraagd of de unenrollmentmodule ook voor organizations kan worden gebruikt.
 • Op 5 november heeft RH een telefonisch conference met BB in de VS. Eventuele punten die besproken moeten worden kunnen aan Ronald worden doorgegeven.
 • Bij het recyclen van users is gebleken dat de TA verdwijnt. TA zou dezelfde rechten en status moeten hebben als de instructor van de course. Waarom de TA verdwijnt is niet duidelijk. Onderwerp wordt besproken op 5 nov.

4. Stand van zaken

 • Op 13 november is de vergadering van de stuurgroep migratie Bb-6 gepland (NB: dit overleg is in tussentijd verplaatst naar 27 november) In dit overleg zullen besluiten worden genomen over de te volgen migratietraject.
  Er zijn twee mogelijkheden: Bb-6 vanaf 0 starten (schone start) of een volledige migratie van de content naar Bb-6.
  Bij de eerste optie wordt slecht beperkt data overgezet naar Bb-6; hierdoor wordt Bb meteen opgeschoond. Bb-5 blijft dan nog wel bestaan. Vraag is wat er met de oude courses in bb-5 moet gebeuren. Dit hangt samen met de eventuele wettelijke bewaartermijn van de content. Beslissing hierover ligt in andere gremia.
  Vergelijking met de migratie van Bb-4 naar Bb-5 is moeilijk omdat Bb-4 een pilot was.
  Voorgesteld wordt de faculteiten te vragen hoelang zij hun content bewaard willen hebben en of iemand actief toegang moet kunnen hebben tot oude courses.
  Ronald wil graag van de coördinatoren weten welk migratieplan hun voorkeur heeft.
  Gevraagd wordt welk URL Bb-6 meekrijgt. het adres www.eur.edu is nu in gebruik door Bb-5. Wat zijn de gevolgen van een adreswijziging?
  Een mogelijke tussenoplossing is het cursusaanbod van 2003 meenemen in de migratie. Hierdoor zorg je dat studenten die nog een vak uit dit jaar moeten volgen makkelijk bij de informatie kan. Bb-6 kan dan het adres www.eur.edu als adres krijgen.
  Zelfde vraag geldt voor de Single Sign On Portal; wat gebeurt er met de domeinnaam.
 • Gepland is dat vanaf 1 januari 2004 de testomgeving van Bb-6 beschikbaar is. Voorlopig is 15 mei 2004 de acceptatiedatum.
 • LP buildingblock werkt niet. Ronald werkt er aan verder.
 • Opgemerkt wordt dat veel docenten het werken met LP als lastig ervaren. LP is bedoeld als link tussen Frontpage en Word en niet als multimediale tool. LP was een proef, als dit de uitkomsten zijn dan is dat in ieder geval duidelijk. Een goede evaluatie is zeker gewenst, mogelijk uitgevoerd door het OECR?
  FEW is i.s.m. FB bezig met evaluation. Hiermee kan een docent zelf surveys maken. Het programma is makkelijk in gebruik en wordt ook gebruikt voor onderwijsevaluaties.

5. W.v.t.t.k.

 • Rob: Eind dit jaar komt Bb-6.1 al uit daarna is iedere drie maanden een update gepland in de vorm van building blocks. Hierdoor is een migratie in de toekomst wellicht niet mee nodig. Eind volgend jaar volgt Bb-6.5, deze integreert de twee huidige versies van Bb.
  In het 1e kwartaal van 2004 volgt nog een compleet pakket van Bb met hierin o.a. een virtual harddrive (shared workspace). De kosten zijn wel vrij hoog.
 • Er is een European Advisory Board opgericht om zo meer invloed op Bb uit te kunnen oefenen. Hierin is Nederland door de RUG vertegenwoordigd.
 • Mathijs: Er staat geen inhoud bij What’s new. Ronald kijkt het na.
  Voor Erasmus MC medewerkers verdwijnt het ERNA-account. Het is nog niet bekend wat hiervoor in de plaats komt.
 • Ronald: Er is onlangs een overquota-melding geweest bij een course. Bij nadere inspectie bleek er enkele xxx-bestanden en mp3’s in te staan. Een van de users (student) heeft onbedoelde informatie in de dropbox gedeponeerd. Wie dit is geweest is moeilijk te achterhalen. Bij Blackboard wordt geïnformeerd hoe dit eventueel te achterhalen is in de toekomst.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 2 december.