Verslag 6 juni 2006

Aanwezig
Ronald Hos, Guus Eilers, Rob van den Bos, André Cheung Tam Hé, Mathijs Doets, , Ilse Maan, Mark Dambrink, Sabrina van Veen (not.)

Afwezig
Annemiek Wieland, Adriaan Bleys, Minke van der Scheer, Robert Mittertreiner, Bart Germeys, Sharon Welsh.

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering.

2. Verslag 11 april 2006

 • Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het vorig verslag.

3. Mededelingen

BB ondersteuning; notitie CvB

 • Vanuit het OECR is er een notitie naar het CvB gegaan inzake BB ondersteuning. Deze notitie zal waarschijnlijk gaan over individuele ondersteuning voor docenten.

Uitstaande Calls: Adv. Groupmanagement; Random Questions

 • Adv. Groupmanagement: er worden Java-errors geconstateerd, het probleem is bij de technische afdeling van BB neergelegd.
 • Random Questions: de quizstatistieken zijn niet correct, er is nog geen antwoord op deze bug gekomen vanuit BB.

Nieuwe documentatie BB6 van OECR

 • Het OECR heeft documentatie gemaakt over BB6. Deze informatie zal komen te staan in BB.

4. Stand van zaken

Beschikbaarheid, performance en gebruik

 • De beschikbaarheid en performance was tot vrijdag 2 juni goed, echter op dat moment heeft zich een fout voorgedaan waardoor BB via de Myeur pagina niet meer bereikbaar was. En kort daarna was ook Safe Assignment niet meer bereikbaar. Rob legt uit dat iedere vrijdag BB om 08.00 uur wordt gerestart en tijdens deze restart worden ook patches geïnstalleerd, door het installeren van een bepaalde patch zijn de problemen ontstaan.

Planning BB versie 7.x

 • De BB versie 7.1 draait op een test-server. Ronald verteld dat BB 7.1 een aantal verbeteringen heeft zoals discussionboards en e-mail.
 • De BB coördinator zou bij deze nieuwe versie kunnen fungeren als eigen beheerder van een facultair BB-domein. Een werkplan over dit onderwerp zal nog worden geschreven.
 • Andre geeft aan dat er enigszins verwarring kan ontstaan als iedere faculteit een eigen lay-out van blackboard gaat maken. Hij geeft aan dat het wellicht handiger is als elke faculteit gebruik gaat maken van de basisversie. Een eventuele optie die wordt aangedragen is om een extern bureau in de hand te nemen die naar de lay-out gaat kijken. De bedoeling is dan om een standaard lay-out te laten maken met bijvoorbeeld alleen verschillende kleuren per faculteit.

Planning zomer 2006

 • In de zomer zal BB6 in onderhoud worden gezet. Er worden o.a. servicepack(s) geïnstalleerd en er zal regulier onderhoud worden gepleegd. Er wordt onder voorbehoud besloten om dit onderhoud te laten plaatsvinden vanaf maandag 31 juli 2006 om 16.00 uur tot en met dinsdag 01 augustus 2006 om 09.00 uur. BB zal dan in de tussenliggende periode niet beschikbaar zijn. Een melding hierover zal vanaf 01 juli in BB komen te staan.

Safe Assignment

 • Wat is ingevoerd in SA moet ook nog gewoon in SA staan. Documenten zijn niet weg. Versie 2 is nu redelijk stabiel.

5. W.v.t.t.k./ Rondvraag

 • Matthijs vraag of bij het discussionboard mogelijk is om ook grades toe te voegen. Dit is bij Servicepack 2 meegenomen.
 • Ronald geeft aan dat het niet de bedoeling is om Safe Assignment te kopiëren binnen een course of naar andere courses toe. Indien je SA toch wilt kopiëren is het van belang om deze direct daarna te synchroniseren.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.00 uur.
 • Volgende vergadering: dinsdag 01 augustus 2006 (EB-26 van 10.00 uur tot 11.00 uur).