07/10/2008: Werkvormen

7 oktober 2008: Online activerende werkvormen

Activerende werkvormen zijn doelbewuste activiteiten die er op gericht zijn studenten iets te laten leren. Doel daarbij is studenten zo efficiënt mogelijk de doelstellingen van een vak te laten bereiken. Het gebruik van ICT middelen bij de uitvoering van de werkvormen kan om verschillende redenen zeer efficiënt zijn (Rosenberg, 2001). Tijdens deze themalunch wordt ingegaan op factoren die de keuze van een werkvorm beïnvloeden. Daarnaast worden verschillende type werkvormen beschreven. Bij de beschrijving van de werkvormen wordt onderscheid gemaakt in instructievormen en interactievormen Doelgroep
Deze themalunch is bestemd voor docenten van de EUR en andere belangstellenden die graag hun onderwijs willen verbeteren met ICT middelen. De themalunch is gericht op het didactisch gebruik van ICT middelen en niet op de technische toepassing.

Programma
 • Introductie van het thema
 • De expert aan het woord: Good practice
 • Tips, aandachtspunten en discussie
 • Demonstratie/uitleg van beschikbare tools
 • Aanbevelen te lezen literatuur (te vinden via Blackboard omgeving)

Online aanbod
Na afloop van de bijeenkomst is er gedurende 2 weken de mogelijkheid om te discussiëren en vragen te stellen over het behandelde onderwerp via Blackboard:
 • Achtergrondinformatie: artikelen, links, voorbeelden etc.
 • Na afloop van de lunch is de cursusomgeving 2 weken geopend
 • Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur antwoord op uw vragen
 • De trainers zijn ook per e-mail of telefonisch bereikbaar

Organisatie
 • Kosten zijn € 50, inclusief een lunch.
 • Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar t.a.v. Mirjam den Breejen. U ontvangt daarna een aanmeldingsformulier.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door het Risbo van ondertekende aanmeldingsformulieren.
 • Er kunnen maximaal 25 personen per themalunch deelnemen.
 • De themalunch wordt gehouden van 12.00 tot 14.00 uur
 • Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u een bevestigende e-mail met de locatie.