19/11/2008: Begeleiden

19 november 2008: Online begeleiden van studenten

Eén van de belangrijkste functies van het onderwijs is het begeleiden van studenten bij het uitvoeren van studietaken. Het belangrijkste doel van de begeleiding is het ondersteunen van het leerproces van de student, zodat studenten zich zelf zo optimaal mogelijk ontplooien, zoveel mogelijk leren en hun leren op een hoger niveau komt.Deze themalunch staat in het kader van de voordelen van het gebruik van ICT middelen bij het begeleiden van studenten. Er worden specifieke aandachtspunten gegeven waarmee rekening gehouden dient te worden wanneer studenten online begeleid worden. Ook worden concrete handreikingen gegeven om studenten elkaar te laten begeleiden. Doelgroep
Deze themalunch is bestemd voor docenten van de EUR en andere belangstellenden die graag hun onderwijs willen verbeteren met ICT middelen. De themalunch is gericht op het didactisch gebruik van ICT middelen en niet op de technische toepassing.

Programma
 • Introductie van het thema
 • De expert aan het woord: Good practice
 • Tips, aandachtspunten en discussie
 • Demonstratie/uitleg van beschikbare tools
 • Aanbevelen te lezen literatuur (te vinden via Blackboard omgeving)

Online aanbod
Na afloop van de bijeenkomst is er gedurende 2 weken de mogelijkheid om te discussiëren en vragen te stellen over het behandelde onderwerp via Blackboard:
 • Achtergrondinformatie: artikelen, links, voorbeelden etc.
 • Na afloop van de lunch is de cursusomgeving 2 weken geopend
 • Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur antwoord op uw vragen
 • De trainers zijn ook per e-mail of telefonisch bereikbaar

Organisatie
 • Kosten zijn € 50, inclusief een lunch.
 • Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar t.a.v. Mirjam den Breejen. U ontvangt daarna een aanmeldingsformulier.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door het Risbo van ondertekende aanmeldingsformulieren.
 • Er kunnen maximaal 25 personen per themalunch deelnemen.
 • De themalunch wordt gehouden van 12.00 tot 14.00 uur
 • Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u een bevestigende e-mail met de locatie.