Blackboard versie 6 Introductiecursus, deel 1

Deze cursus is gericht op medewerkers van de EUR, die nog geen ervaring met Blackboard hebben. De cursus kent een praktische insteek. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn inloggen, berichten plaatsen en documenten plaatsen.

Verwacht wordt dat de deelnemer bekend is met tekstverwerken en e-mailen en enige ervaring heeft met het gebruik van een webbrowser als Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.

Nadere informatie of aanmelding voor de cursus: Mirjam den Breejen.