Docenten

Op deze pagina vindt u informatie voor docenten over het werken met Blackboard:

Meer informatie over (het werken met) Blackboard vindt u in het linkerframe van deze website. Onder de link '

Websites

' vindt u onder meer verwijzingen naar websites over Blackboard. Onder '

Cursussen

' vindt u een overzicht van de (Blackboard)cursussen die het OECR aanbiedt. Tot slot vindt u onder '

Digit@le Did@ctiek

' meer dan 100 IDEEën over het gebruik van Blackboard / ICT in het onderwijs. IDEEën zijn praktijkvoorbeelden van docenten met concrete stappenplannen van hoe u het IDEE in uw eigen onderwijspraktijk kunt toepassen. Voorbeelden van IDEEën zijn:
  • Voor het eerst werken met een digitale leeromgeving: waar begin je? (categorie Algemene didactiek)
  • Hoe geef je een goed college ondersteund met Powerpoint? (categorie Presenteren)
  • Hoe organiseer je online discussies met weinig studenten? (categorie Communiceren)
  • Hoe ontwerp je een rollenspel in chat? (categorie Individueel werken)
  • Waar moet je als begeleider rekening mee houden als je studenten op afstand wilt laten samenwerken? (categorie Samenwerken)
  • Hoe laat je studenten feedback aan elkaar geven via een discussieplatform? (categorie Begeleiden)
  • Hoe kun je fraude en plagiaat voorkomen? (categorie Toetsen)