Gebruik van Blackboard

Is het mogelijk de taal/tekst van de knoppen te veranderen?


Ja, het is mogelijk de taal van de knoppen te veranderen:
 • Klik in het Control Panel onder Course Options op Manage Course Menu.
 • Klik achter de knop waarvan u de naam wilt veranderen op de knop Modify.
 • Type achter Area name de tekst die u op de knop wilt plaatsen.
 • Klik op de knop Submit.

NB: De EUR streeft er naar alles zoveel mogelijk in het Engels te doen. Daarom het verzoek ook de knopteksten Engelstalig te maken!

Kan ik HTML gebruiken in Blackboard?


Bij de meeste onderdelen die u in Blackboard kunt toevoegen (announcements, documents, e.d.) is een standaard editor beschikbaar, vergelijkbaar met de Word editor. Daarnaast kunt u ook kiezen voor de AOI WYSIWYG-editor of voor de LRN package in het dropdown menu dat zich onder (bijna) elke knop waaronder u inhoud uit plaatsen in het control panel bevindt. De verschillen tussen deze wtee editors en de standaard editor zijn gering.

Hoe creëer ik een link naar externe internetsites in mijn eigen tekst (dus niet op in de External Links)?


Voeg bij het invoeren van tekst in een tekstveld de volgende HTML coderingen toe: <a href="URL">hier staat de tekst die u wilt hyperlinken</a>. Wanneer u bijvoorbeeld in een stukje tekst over de Erasmus Universiteit wilt hyperlinken naar de homepage van de EUR gaat dat als volgt: Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de <a href="http://www.eur.nl">Eramus Universiteit Rotterdam</a>.

Wanneer kies ik bij een text box voor 'plain text', 'smart text' en HTML?


Plain Text is tekst zonder opmaak. Deze optie selecteert u wanneer u geen schuin, vet of onderstreepte teksten wilt weergeven. Wanneer u tussen de tekst door gebruik maakt van HTML codering (html tags) om opmaak in uw tekst te creëren, kiest u voor de optie Smart Text. De optie HTML ten slotte selecteert u wanneer u in de text box geheel in HTML codes wilt schrijven.

Hoe kan ik zien hoe vaak mijn cursus wordt bekeken?

 • Klik in de cursus op de knop Control Panel.
 • Klik onder Assessments op Course Statistics.
 • Selecteer de gewenste opties.
 • Klik op de knop Submit.

Hoe kan ik het gebruik van een specifiek document volgen?


Wanneer het document nog niet op Blackboard heeft geplaatst, volgt u onderstaande stappen:
 • Selecteer in vak 3 Options, wanneer u het document op de gebruikelijke wijze toevoegt aan de cursus, de optie Yes bij de vraag Do you want to track the number of views?
 • Klik op de knop Submit

Wanneer het document al in de cursus staat volgt u deze stappen:

 • Ga in het Control Panel naar het document dat u wilt volgen.
 • Klik op de knop Modify die naast het document staat.
 • Selecteer in vak 3 Options de optie Yes bij de vraag Do you want to track the number of views?
  Blackboard zal het gebruik van het document volgen vanaf het moment dat deze optie is aangezet.

U kunt het gebruik van het document als volgt volgen:

 • Ga in het Control Panel naar het desbetreffende document.
 • Klik op de knop Tracking die achter het document staat.
 • Selecteer de gewenste opties en klik op de knop Submit.

Hoe kan ik alle berichten in een discussieforum zichtbaar maken?

 • Klik in het discussieforum op de tab Show Options (rechtsboven).
 • Klik op de knop Select All.
 • Klik op de knop Collect.

Hoe kan ik een discussieforum archiveren?

 • Ga naar het Discussion Board.
 • Klik op het discussieforum dat u wilt archiveren.
 • Click onderaan op Click here for archives.
 • Klik op de knop Add Archive.
 • Geef een titel en een omschrijving van het forum dat u wilt archiveren.
 • Indien u niet wilt dat het gearchiveerde forum zichtbaar is voor studenten vinkt u de optie The archive and its messages are available for the students uit.
 • Klik op de knop Submit.

Moet ik me na gebruik van Blackboard uitloggen en zo ja, hoe doe ik dit?


Wanneer u op het Blackboard bent geweest vanaf een computer waar andere medewerkers ook gebruik van maken is het beter dat u uitlogt. Zo voorkomt u dat medewerkers onder uw naam in een van uw cursussen kunnen. U logt uit door op het icoontje Logout te klikken (bovenin het scherm).