Nieuwe cursussen en enrollment procedures

Ik wil dat mijn cursus van vorig jaar (gedeeltelijk) gekopieerd wordt. Hoe doe ik dit?


Neem contact op met de facultaire Blackboardcoördinator. Deze inventariseert voor zijn/haar faculteit de courses die gekopieerd moeten worden en geeft deze centraal door aan de Coördinator Digitale Leeromgevingen/ Functioneel Beheerder Blackboard.

Ik wil een nieuwe cursus aanmaken. Hoe moet ik dat doen?


Neem contact op met de facultaire Blackboardcoördinator, degene die op de hoogte is van de voorwaarden en de middelen om courses aan te maken. In overleg met hem/haar kan een nieuwe course worden aangemaakt.

Hoe kan ik studenten enrollen in mijn cursus?


U kunt studenten op twee manieren enrollen in uw cursus:

Manier I: Via Enroll User (de docent schrijft studenten in):

LET OP:

 • U kunt alleen zelf studenten enrollen in uw cursus wanneer deze een ERNA account hebben.
 • Wanneer u veel studenten wilt enrollen, zal dit u veel tijd kosten. Wanneer studenten zichzelf kunnen enrollen of wanneer de Blackboardcoördinator de studenten voor u enrollt, zal dit u veel tijd besparen!
 • Ga naar het Control Panel van de cursus.
 • Klik onder het kopje User Management op Enroll User.
 • Bepaal of u op achternaam wilt zoeken, op studentnummer of op e-mail adres en selecteer de desbetreffende optie.
 • Type in het tekstveld naam/studentnummer/e-mail adres in en klik op de knop Search.
 • Selecteer de student die u wilt toevoegen en klik op de knop Submit.
 • Herhaal bovenstaande stappen voor elke student die wilt enrollen.

Manier II: Via de batch-enrollment:
Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de facultaire Blackboardcoördinator.

Hoe kunnen studenten zichzelf enrollen in mijn cursus?

 • Ga naar het Control Panel van de cursus.
 • Klik onder het kopje Course Options op Settings.
 • Klik op Enrollment Options.
 • Selecteer de radiobutton Self Enrollment.
  Iedereen die een ERNA account heeft kan zich nu voor de cursus inschrijven. U kunt er hier nog voor kiezen om aan te geven vanaf wanneer en/of tot wanneer studenten zich kunnen enrollen in uw cursus. U heeft tevens de optie om een toegangscode op de enrollment te zetten. Op die manier kunnen enkel studenten die de toegangscode weten zich enrollen in uw cursus.

Hoe kunnen studenten worden uitgeschreven (unenrolled) uit mijn cursus?


Studenten kunnen op vier manieren worden uitgeschreven (unenrolled) uit uw cursus:

Manier I: Via de Self-unenrollment (studenten kunnen zich zelf uitschrijven):

LET OP: Op het moment dat een student zich via self-unenrollment uitschrijft, wordt deze student (inclusief al zijn activiteiten, zoals bijdragen op het discussion board e.d.) uit de cursus gewist!!!

 • Ga naar het Control Panel van de cursus.
 • Klik onder het kopje Course Options op Settings.
 • Klik op Enrollment Options.
 • Selecteer de optie Self Enrollment.

Studenten kunnen zich nu uitschrijven door bij My Institution onder Enrolled Courses op het potloodicoontje te klikken. Daar kunnen ze de UnEnroll optie achter de betreffende course aanvinken en op de knop Submit klikken.

TIP:


Stel een start en einddatum in die in het verleden ligt. Op deze manier kunnen studenten zich niet (opnieuw) inschrijven, maar nog wel uitschrijven.

Manier II: Via de Remove Users (de docent schrijft studenten uit):

 • Ga naar het Control Panel van de cursus.
 • Klik onder het kopje User Management op Remove Users from the Course.
 • Klik op het tabblad List All en vervolgens op de knop List All. Als er zeel veel studenten in uw cursus ingeschreven staan en u wilt slechts enkele studenten uit uw cursus verwijderen, kunt u ook op achternaam, studentnummer of e-mail adres zoeken.
 • Vink de studenten aan die u wilt uitschrijven voor uw cursus.
 • Type in het tekstveld onderaan de pagina het woord "Yes".
 • Klik op de knop Submit.

Manier III: Via de Blackboardcoördinator (de Blackboardcoördinator schrijft studenten uit):
De facultaire Blackboardcoördinator kan studenten uitschrijven door een centrale batchverwerking uit te voeren. Dit kan echter alleen wanneer het inschrijven (enrollen) van studenten ook via een centrale batchverwerking heeft plaatsgevonden.

Manier IV: Via de Course Recycler (de docent schrijft studenten uit):

 • Ga naar het Control Panel van de cursus.
 • Klik onder het kopje Course Options op Recycle Course.
 • Vink onder 2 Select Other Course Materials To Remove de optie Users aan.

  LET OP: U verwijdert hiermee alle studenten en dit proces is niet ongedaan te maken!!!

 • Vink eventuele andere onderdelen van de cursus aan die u wilt verwijderen uit de cursus. U kunt bijvoorbeeld aankondigingen en studenten verwijderen, zodat u de cursus kunt hergebruiken in het nieuwe collegejaar.

  LET OP: het verwijderen van cursusinhoud is niet ongedaan te maken!

 • Type in het tekstveld onderaan de pagina het woord "Remove".
 • Klik op de knop Submit.

Hoe zorg ik ervoor dat niet iedereen toegang heeft tot mijn Blackboardcursus?

 • Ga naar het Control Panel van de cursus.
 • Klik onder het kopje Course Options op Settings.
 • Klik op Enrollment Options. Er zijn nu twee mogelijkheden om te voorkomen dat iedereen toegang heeft tot uw cursus:
  - Selecteer de optie Instructor/Admin en vink de optie 'Allow interested Students to e-mail requests to Instructor' aan. Van iedere student die zich wil enrollen in uw cursus ontvangt u nu een e-mail. U kunt van iedere student afzonderlijk bepalen of u hem/haar tot uw cursus toelaat. Nadeel van deze optie is echter dat u veel e-mailtjes kan ontvangen.
  - Selecteer de optie Self Enrollment en vink de optie Require access code to enroll aan. Nu kunnen enkel studenten die over de toegangscode beschikken zich inschrijven voor de cursus. U moet deze toegangscode dan wel verspreiden onder de studenten die u wilt laten enrollen in uw cursus.

Hoe kan ik externe gebruikers enrollen in mijn cursus?


Een niet ingeschreven externe gebruiker zal eerst over een gast-account moeten beschikken om toegang te krijgen tot Blackboard. Deze accounts worden door de facultaire Blackboardcoördinator beheerd en een verzoek tot aanmaken van een gast-account zal in eerste aanleg tot hem/haar gericht moeten worden. Aan de activering van een gastaccount is een verwerkingstijd van max. 24 uur verbonden, d.w.z. als de aanvraag maandag wordt gedaan, zal het account vanaf dinsdag geactiveerd zijn. Wanneer de externe gebruiker over het geactiveerde gast-account beschikt kan hij/zij via de eerder beschreven procedure 'Enrolled' worden in een course.