Vergaderdata

ICTO platform

  • De datum voor het eerstvolgende platform is nog niet bekend.

Na klikken op de datum verschijnt de (voorlopige) agenda van de vergadering.

Indien u wenst deel te nemen aan het ICTO Platform kunt u zich uiterlijk 1 week voor de vergadering aanmelden bij Mirjam den Breejen van Risbo.