Voorlopige agenda

Hieronder vindt u de voorlopige agenda voor het ICTO Platform van dinsdag 1 juni 2010.

Plaats:  M-gebouw, zaal M 3-05 (Praag)
Tijd:      12.00 tot 14.00 uur (lunch tussen 12.00 uur en 12.15 uur)

Agenda

 1. Opening en mededelingen

 2. Presentatie project ZoEP (Zoekprofiel Electronische Programmagids)
  Eenvoudig streaming video van de Nederlandse publieke omroep gebruiken in hoorcolleges, opdrachten of toetsen? Eenvoudig fragmenten uit tv-uitzendingen gebruiken? Dat kan met ZoEp. ZoEp staat voor Zoekprofiel Elektronische Programmagids. Het is een instrument waarmee videomateriaal van de Nederlandse publieke omroep op een simpele manier beheerd en bewerkt kan worden. De programma's en bewerkte fragmenten zijn direct in het onderwijs toepasbaar. Sylvia Moes (projectleider ZoEP) van de Vrije Universiteit geeft uitleg over en een demonstratie van ZoEP. Het project ZoEP heeft recent de prijs voor het beste Onderwijsvernieuwingsproject van SURF gewonnen.

 3. Nieuwe SURF-tender Toetsen en toetsgestuurd leren
  Op 10 mei 2010 lanceert SURFfoundation de tender Toetsen en toetsgestuurd leren. In de tender staan twee vragen centraal:
  - hoe kan met de inzet van digitaal toetsen de werkdruk van docenten verminderd worden?
  - hoe kan met de inzet van digitaal toetsen de uitval van studenten verminderd worden? (denk bijvoorbeeld aan de combinatie van digitaal toetsen en bijspijkermateriaal)

  De deadline voor het inleveren van een projectvoorstel zal ca. half september zijn. Zoals bij elke tender moet worden samengewerkt met tenminste twee andere Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs. De komende periode zal voor eventuele samenwerking in ieder geval contact worden gezocht met de TU Delft en de Universiteit Leiden.

  Tijdens het platform zal worden ingegaan op de voorwaarden waaraan een projectvoorstel moet voldoen en is er gelegenheid voor de faculteiten om eigen ideeën rondom dit thema Toetsen en toetsgestuurd leren in te brengen. Faculteiten die willen participeren in de tender worden uitgenodigd zich te melden bij Gerard Baars (Risbo; baars@risbo.eur.nl).

 4. Rondvraag, mededelingen en sluiting

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u zich - indien u deze platformbijeenkomst wilt bijwonen - ivm de lunch uiterlijk 21 mei a.s. aanmelden via Mirjam den Breejen (denbreejen@risbo.eur.nl)?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet,

Gerard Baars

secretaris ICTO Platform EUR