Verslag ICTO platform 12 april 2001

1. Opening

2. Mededelingen, actualiteiten en congressen

a. Verandering bij organisatie ICTO platform

Gerard Baars gaat een aantal activiteiten t.b.v. het ICTO platform van Christiaan van den Berg overnemen. Gerard wordt verantwoordelijk voor de organisatie van het ICTO platform, de ICTO website van de EUR, etc.

b. Blackboard module t.b.v. ICT platform

Voor een aantal interne zaken die de implementatie van ICTO binnen de EUR aangaan is een nieuwe module in Blackboard aangemaakt. Deze module is te vinden op blackboard.eur.nl/courses/ICTP (niet meer beschikbaar).
Wanneer u al een account heeft op de Blackboard.eur.nl server dan kunt u zich in deze cursus enrollen.
Wanneer u geen account heeft, dan kunt u een mailtje sturen naar Gerard Baars. Er zal dan z.s.m. een account worden aangemaakt.

c. ICTO-beleid van de Nederlandse universiteiten

Er is in november 2000 een inventarisatie onderzoek uitgevoerd door Marcel Mirande (IOWO) naar de stand van zaken aangaande het ICTO-beleid van de Nederlandse universiteiten. Hierbij werd de vraag gesteld op welke manieren universiteiten op het centrale en facultaire niveau het gebruik van ICT in het onderwijs van hun instelling bevorderen.
Een overzicht van de resultaten van het onderzoek is te vinden in deze PowerPoint presentatie.

d. Congressen

Een algemeen overzicht van de congressen op het gebied van ICTO is te vinden via de website: www.oecr.nl/icto.
De volgende congressen worden uitgelicht:

 • Digital Libraries and the Changing World of Education van 5 tot 10 augustus
 • SURF Educatief seminar Simulaties en gaming op 19 juni
 • Studiedag Digitale leeromgevingen op 18 mei (Tijdens deze studiedag staat de digitale leeromgeving Blackboard centraal).

3. Wietze van der Aa en Peter van Baalen: presentatie van het Dilemma handboek

Wietze van de Aa vertelde iets over het doel en de achtergronden van het project. Het algemene doel was om informatie te verzamelen en ervaring op te doen op het gebied van ICT toepassingen en nieuwe media in een bedrijfskundig internationaal samenwerkingsverband. Aan het project namen een aantal Europese business schools deel.

Peter van Baalen vertelde iets over de conceptuele kanten van het project en over de resultaten van de e-learning pilot. Er werd aan een case samen gewerkt door studenten van universiteiten van Rotterdam en Stockholm.

Meer informatie over Dilemma is te verkrijgen bij Peter van Baalen. Ook het rapport kan bij hem worden opgevraagd.

4. Gerard Baars: korte presentatie van de conferentie Computer Supported Collaborative Learning

Het congres is gehouden van 21 tot en met 24 maart in Maastricht.
In de PowerPoint presentatie over het congres kunt u meer vinden over de meest interessante onderwerpen die tijdens dit congres aan de orde kwamen:

 • Trends
 • Samenwerkend leren: eisen aan taken, docent, werkvormen
 • Interessante ICT producten
 • Enkele interessante resultaten uit onderzoeken

5. Desiree Schipper: presentatie van het implementatieplan Blackboard 5

Deelprojecten

 • Installatie van hardware en software
 • Inrichten van Blackboard 5 testserver en productieserver
 • Koppelingen servers met andere EUR-brede informatiesystemen
 • Optimaliseren processen
 • OECR-inbreng over onderwijskundige ondersteuning bij invoering va Blackboard (o.a. m.b.v. cursussen, handleidingen, individuele begeleiding aan docenten).

Stand van zaken

 • Het implementatieplan wordt met alle faculteiten afzonderlijk besproken.
  Ronald Hos wordt de nieuwe Functioneel Beheerder voor het Blackboard systeem. Hij komt per 1 mei a.s. in dienst.
 • Er gaan 7 universiteiten wat nauwer samenwerken m.b.t. de implementatie van Blackboard 5.
 • Op dit moment wordt er getest met de Blackboard 5 testserver. Hier waren gedurende de afgelopen periode nog een aantal problemen mee.
 • Het ligt in de bedoeling om op 23 april a.s. de Bb5 productie server te gaan inrichten.
 • Er wordt onder meer onderzocht of en hoe de studentenaccounts voor de Blackboard 5 productieserver in september tijdig beschikbaar kunnen zijn.
 • Voor Blackboard 5 is in eerste instantie gekozen voor een centrale authenticatie.
 • Vragen die er zijn en die nog onderzocht moeten worden:
  - Hoe kunnen cursussen op de Blackboard 5 server gearchiveerd worden?
  - Hoe ga je om met cursussen die meerdere keren per jaar gegeven worden?

Vragen vanuit platform

 • Q: Kunnen docenten nog zelf bepalen of zij studenten aan hun cursus toevoegen en ook zelf studenten uit hun cursus verwijderen? Docenten willen zelf graag controle houden over hun cursus.
 • Q: Hoe is de integratie van Blackboard 5 met de facultaire systemen geregeld? Bijv. bij de FEW zijn de webpagina's met de Studiegidsinformatie het centrale informatie uitgangspunt.
  A: Desiree antwoordt hierop dat voor de integratie enig maatwerk nodig zal zijn. Hierover zal binnenkort met de firma Blackboard overlegd worden.
 • Q: Hoe is de conversie van cursussen van Blackboard 4 naar Blackboard 5 geregeld?
  A: Dit punt moet nog nader onderzocht worden. Onduidelijk is of er veel problemen bij de conversie kunnen ontstaan. Het advies van Desiree is: doorgaan met het onderwijs dat nu via de Blackboard 4 server wordt gegeven. Met het aanmaken en starten van nieuwe cursussen is het aan te traden om te wachten totdat de Blackboard 5 productieserver in de lucht is.

De verwachting is dat vanaf half mei /begin juni: cursussen door docenten op Blackboard 5 productieserver.