Verslag ICTO platform 25 januari 2001

1. Opening

2. Presentatie Pearson Education

 • Pearson Education ontwikkelt online cursusmaterialen die te gebruiken zijn in Blackboard: teksten, vragen, testen, website / Internet, study guide, student resources (woordenboeken, handleidingen: hoe schrijf ik een scriptie?)
 • Europese produkten zijn niet boek-gebonden en de inhoud is standaard. De prijs bedraagt 10 UK Pounds + BTW, per student per cursus.
 • De Amerikaanse produkten zijn boek-gebonden, de inhoud varieert en de prijs varieert van $4 -$ 12 per student per cursus
 • De Blackboard Online courses van Pearson zijn 'custom made', d.w.z. dat de docent zelf delen uit de cursusmodule mag redigeren, wijzigen, verwijderen, e.d., om de cursus aan zijn wensen aan te passen.
 • Meer informatie is te vinden op http://www.booksites.net/ en onder het tabblad ICT Didactiek.

3. Mededelingen

 • Desiree Schipper meldt dat het de bedoeling is om per 1 september 2001 Blackboard 5 operationeel te hebben, met hierin opgenomen alle studenten, alle docenten en alle cursussen.
 • Vraag: wat is de database standaard van de EUR?
  Voorstel wordt gedaan om deze vraag in een kleinere groep nader uit te werken.

4. Bespreking SamenWerken aan ICT

 • Randvoorwaarden die in orde moeten zijn om projecten succesvol te kunnen uitvoeren:
  - infrastructuur moet in orde zijn
  - accounts voor studenten moeten in orde zijn (wellicht bij vooraanmelding Username en Password verschaffen)
  - toegang vanaf thuis moet geregeld zijn
  - alle collegeruimtes moeten qua apparatuur gestandaardiseerd zijn (beamer, Internet)
  - bij de projecten moet ook rekening gehouden worden met onze klanten (bij alle projectgroepen docenten en studenten betrekken)
 • 4.1 Aandachtsgebied Onderwijsvernieuwing: geen opmerkingen
 • 4.2 Aandachtsgebied Werkplekken 2003: bij dit aandachtspunt vooral ook docenten betrekken!
 • 4.3 Aandachtsgebied Erasmus Web 2003: aanvulling: het Web als uitgangspunt nemen, maar ook ogen open houden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie
 • 4.4 Aandachtsgebied Digitale Bibliotheek: verzoek: Digitale Bibliotheek niet alleen toegankelijk maken via ERNA
 • 4.5 Expertisecentrum ICT&O:
  - opmerking: goed plan om expertise te bundelen in een expertisecentrum
  - vragen naar concrete uitwerking: hoe is de tijdsverdeling tussen de faculteiten om van het expertisecentrum gebruik te kunnen maken en wat zijn de kosten?
  - Financiële onderbouwing: dit punt moet verder uitgewerkt worden