Verslag ICTO platform 27 september 2001

1. Opening

 • Wijziging op verstuurde agenda:agendapunt 5 (Elkaar informeren en discussiëren over het gebruik van LCD-projectoren en internetvoorzieningen in college- en werkgroepzalen) vervalt.
 • Toelichting Wil Bouwman: Dit is een deelproject van het project Werplekken 2003. Eerste bijeenkomst van die werkgroep zal in november 2001 zijn.

2. Mededelingen, actualiteiten en congressen

Mededelingen

 • Gehonoreerde subsidieaanvragen: Digit@le Did@ctiek: Professionalisering van docenten (OECR, TU Delft) - Zeer Actieve Psychologie (ZAP) (Psychologie: EUR, Toegepaste Onderwijskunde: Universiteit Twente). ZAP wordt genoemd als eventueel toekomstig agendapunt.
 • Sites ICTO Expertisecentrum en ICTO site EUR in een nieuw jasje (interessante onderwijskundige links). Een 2-deling dus i.v.g. de oude ICTO site.
 • Handleidingen Blackboard staan op de ICTO site van de EUR. Deze zijn natuurlijk reeds in gebruik.
 • Consortiumvorming: SURF heeft de komende 2 jaar hfl. 5.000.000 te besteden voor de vorming van consortia ICT&O binnen het Hoger Onderwijs. Uiteindelijk doel is aanbieden en verspreiden van kennis en producten binnen het Hoger Onderwijs. Er zijn 2 eerste aanzetten tot consortiumvorming 1. Consortium met o.a. de RUG (en ook KUB). 2. Consortium met o.a. TUD en UL. Aanvragen moeten bij SURF binnen zijn vóór 15 november 2001. Binnen twee weken is er een document van Maarten v.d. Ven aangaande deze aanvraag, waarop een snelle reactie van de faculteiten wordt gevraagd.
 • Pilot Werkplekken anno 2003 (laptop-project bij I & E opleiding van Arie de Bruin; geen financien uit Werkplekken 2003; wel pilot met wireless netwerk). Eerste doel is het opdoen van ervaringen.
 • Er zijn reeds twee reacties binnen om deel te nemen aan het geplande behoeften onderzoek digit@le did@ctiek. Het streven is dat minimaal één docent uit elke faculteit zich aanmeldt.
 • Samenwerken aan ICT (SWICT): Er is een plan in de maak v.w.b. de financiële onderbouwing van het project. Hannelore Dekeijser werkt aan een document voor de ICT stuurgroep op 12 okt 2001
 • Volgende docentenoverleg ICT&O op dinsdag 2 oktober 2001.

Actualiteiten en congressen

 • De toekomst van ICT in het onderwijs aan de UvA (4 oktober) Hiervoor zijn ook externe partijen uitgenodigd
 • Seminar E-learning: De toekomst in praktijk (onderwijskundig onderzoeksoogpunt vooruit te kijken naar de de toekomst van e-learning.) (Univ. Twente; 10 oktober)
 • Educause 2001: An EDU Odyssey (28-31 oktober, Indianapolis)
 • Dualisering in het Hoger Onderwijs, De integratie van studeren en werken (Duale opleidingen in de Bachelor Master structuur) (Eindhoven, 14 november) Het gaat hier om HBO en WO.
 • BITE (Bringing Information Technology to Education; 23, 24 november; Eindhoven)
 • SURF Onderwijsdag (28 november, WTC, Rotterdam)

3. Presentatie CaseControl (Mark Visser en Jasper Anderluh, student assistenten bij FBK)

 • CaseControl is een systeem waarmee online resultaten bij een multimedia-case goed beveiligd kunnen worden. Vanuit de elektronische resultaten vinden automatisch objectieve registratie en beoordeling plaats.
 • CaseControl is een schil rondom een case applicatie, gebouwd voor de EUR. De schil faciliteert registratie, installatie en beveiliging. Het vormt een betrouwbaar nakijksysteem.
 • Doelen van CaseControl: betere kwaliteit Case onderwijs (het wordt leuker) en onderwijs-innovatie.
 • Voorwaarde: Er moet computer interactie zijn in de case.
 • Presentatie CaseControl (ppt format)
 • Demonstratie van CaseControl (Adventure Game Case)
 • Vragen kunt u mailen naar info@casecontrol.com
 • De CaseControl website is over een maand in werking

De PowerPoint presentatie vindt u hier
Gestelde vragen:

Q: Wat zijn de kosten?
A: Kosten zijn afhankelijk van de uren programmeerwerk voor een bepaalde case. Studenten kopen de CD-rom i.p.v. een boek.

Q: Wat is precies een Case?
A: Een traject dat door studenten doorlopen moet worden om te werken aan een voorbeeld uit de 'praktijk', bestaande uit oefenopdrachten met meestel multiple choice vragen. Kwantitatieve en MC vragen zijn 100% betrouwbaar. Bij open vragen is de betrouwbaarheid zeker zo goed als handmatig nakijken. Meer nakijkcriteria zijn mogelijk (totaaltijd voor case, hoelang nodig per vraag, etc.). De case op zich garandeerd andere vragen voor de verschillende studenten.

Q: Hoe gaat de invoer van student/groep gegevens?
A: Maakt gebruik van SIN gegevens. Als de groep reeds is gevormd zorgt invoer van 1 studentnummer ervoor dat die hele groep wordt ingeladen.

4. Presentatie ICTO Expertisecentrum

 • doelstellingen ICTO Expertisecentrum (bundelen van expertise op ICTO gebied)
 • diensten en activiteiten
 • werkwijze en omvang

De PowerPoint presentatie vindt u hier.
Gestelde vragen en opmerkingen:

 • Opm: Verspreiding Blackboard kennis kan d.m.v. op doelgroep toegespits format worden aangeboden, bijvoorbeeld gericht op minor docenten bij een bepaalde faculteit. De begeleiding en just-in-time ondersteuning werkt goed. Er is behoefte aan aanbod van Blackboard cursussen op verschillende niveau's.
 • Opm: Er zijn meer formats nodig. Bijv. hoe Blackboard te gebruiken bij grote groepen studenten. Bijv. Workshops over discussieforum. Hierbij moet het OECR vooraf vermelden, wat er concreet behandeld wordt.
 • Actiepunt: Inventarisatie door Blackboard-coördinatoren aan welke begeleiding behoefte is, wat het animo daarvoor is en op welke manieren (praktijkvoorbeelden) er al binnen de faculteit van BB wordt gebruik gemaakt.
 • Tip voor docenten: Kondig concreet en gericht aan op welke manier BB wordt gebruikt binnen een vak. Een enthousiaste docent communiceert de mogelijkheden van BB naar zijn studenten.
 • Opm: Betrek studenten bij docenten BB meetings. De directe confrontatie met hoe er door docenten met BB wordt omgegaan zorgt voor mond-op-mond reclame.
 • Opm: BB blijft een hulpmiddel bij een college. Je kunt docenten niet dwingen het te gaan gebruiken. Toch worden de meeste docenten, die BB nog niet gebruiken, geconfronteerd met studenten, die om BB vragen, doordat ze in andere vakken wel BB in gebruik zien.

5. Stand van zaken implementatie Blackboard5

 • Blackboard 5.5 is geïmplementeerd en per 3 september in gebruik.
 • Er zitten op dit moment 205 cursussen in BB.
 • Het proces van toevoegen van users is gaande. Een eerste prioriteit lag bij het toevoegen van eerstejaars. Medewerkers worden per week bijgewerkt.
 • Er is gestart met het overzetten van cursussen van externe partijen (Holding) van B4 naar BB5.5.
 • Het streven is dat op 1 december 2001 de BB4 server down gaat, dus dan moeten alle cursussen zijn overgezet.
 • Feedback aangaande Blackboard kan ook via het OECR.

Welke problemen zijn er nog?

 • De uptime van de BB5.5 server was in de weekenden nog niet optimaal. Dit komt door de backup procedure. Hier is/wordt aan gewerkt.
 • Bepaalde functionaliteit die in BB4 wel aanwezig is, ontbreekt in BB5.5, zoals un-enrollen en batch enrollen.

Gestelde vragen en opmerkingen:

 • Q: Wat kan er gedaan worden aan de verwarring bij medewerkers, die niet weten wat hun account is? (EUR vs. ERNA account)
  A: Faculteiten moeten zorgdragen voor bekendheid bij medewerkers van ERNA ID's. De keuze voor het gebruik van de ERNA gegevens is gemaakt op centraal niveau Ronald Hos heeft niet de bevoegheid om dit te veranderen. Medewerkers willen geen nummer zijn en graag inloggen met hun emailID of naam.
 • Opm: Het is een 'make or break' factor voor het slagen van Blackboard dat docenten zelf controle hebben over wie wel/niet toegang hebben tot hun cursus (zelf enrollment aan-/uitzetten, bepaalde collega's van andere universiteiten toegang kunnen geven, bepaalde users toegang kunnen weigeren). Dit moet niet via de administratie lopen.
 • Opm: Graag drag en drop functionaliteit in Blackboard.

6. Welke faculteit presenteert zich volgende keer?

 • organisatie door faculteit i.s.m. Gerard Baars
 • faculteit presenteert zich i.o.m. Gerard Baars
 • resultaten van projecten presenteren die vanuit het ICT fonds zijn gesubsidieerd
 • presentatie van implementatieplannen van de faculteit
 • graag binnen een week reacties van faculteiten die zich hiervoor willen aanmelden (baars@oecr.nl)

7. Rondvraag en sluiting

Voor data van nieuwe blackboard cursussen zie site ICTO expertisecentrum. Na aanmelding wordt uw plaatsing door het OECR rechtstreeks aan de docent bevestigd.