Verslag ICTO platform 5 juli 2001

1. Opening

2. Mededelingen, actualiteiten en congressen

Mededelingen

 • Hannelore Dekeyser introduceert zichzelf. Zij is projectleider van Samenwerken aan ICT. Hannelore is afkomstig van de Open Universiteit te Heerlen.
 • Ton Kallenberg (OECR) kondigt het Europese congres The new educational benefits of ICT in Higher Education aan. Dit congres vindt plaats van 2 tot 4 september 2002 in Rotterdam (De Doelen). De aanleiding is het 5-jarig jubileum van het OECR. Ton reikt het eerste exemplaar van de First Announcement uit aan Arie de Bruin. Het congres komt tot stand i.s.m. SURF en CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies). Het verwachte aantal deelnemers is 1000. Informatie over het congres is te vinden op http://www.oecr.nl/conference/.
 • Er is geen nieuws van faculteiten.

Actualiteiten

Congressen

3. Stand van zaken projecten Samenwerken aan ICT

Onderwijsvernieuwing
Hannelore Dekeyser neemt de taken over van Anita Ax. De belangrijkste punten van het project zijn:

 • het project vervult een centrale functie binnen Samenwerken aan ICT;
 • hoofddoelstelling is het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs;
 • activiteiten zijn het verzamelen van expertise, ontwikkelen van een visie op het gebied van onderwijsvernieuwing en het ontwikkelen van onderwijsprofielen en initiatieven binnen faculteiten;
 • de kernvraag is welke bijdrage ICT hieraan kan leveren.

Het project curriculumvernieuwing wordt onderverdeeld in 3 deelprojecten:

 • trendwatching
 • status van het onderwijs (bijv. personeelsbeleid i.s.m. P&O)
 • curriculumvernieuwing

Er wordt een brainstormgroep (over Onderwijsvernieuwing) opgericht, die de komende weken al actief moet worden. Iedereen is welkom om deel te nemen. Maarten van de Ven geeft een presentatie over trendwatching. Er wordt een trendwatchgroep opgericht (circa 20 personen, 3 bijeenkomsten in het komende half jaar). Daarna komen de invloeden van buitenaf en de te onderzoeken gebieden aan bod. Resultaten zullen zijn een trendrapport, de trendwatchgroep en een plan voor continuering.

Werkplekken anno 2003
Marius Nagels geeft een presentatie over Werkplekken anno 2003. Er worden verschillende werkvormen gehanteerd aan de EUR. De PC-zalen zijn op dit moment niet geschikt voor samenwerkend leren. Er moet zowel op de campus, als thuis gewerkt kunnen worden. De vraag is niet of, maar wat en wanneer het gaat gebeuren. Op de slides is de volgende informatie te vinden: eisen aan werkplekken (thuis, campus), berekening van aantal werkplekken (instructieonderwijs en studieplekken, hoge en lage bandbreedte), meubilair, wireless inplugpunten en notebooks (aanschafkosten, subsidie door EUR, pilot 2002/2003). De EUR mag subsidie geven, mits de student zelf zijn notebook aanschaft bij een leverancier, niet via de EUR. ErasmusWeb 2003 Wil Bouwman geeft in een presentatie een overzicht van de stand van zaken van dit project. De voortgang van dit project is wat vertraagd. De projectgroep is nog niet samengesteld. Het project bevindt zich in de opstartfase. Er zijn enkele voorlopige doelen gesteld en uitgewerkt in deelprojecten:

 • definiëren van processen en structuren voor onderhoud en beheer van online informatie;
 • ontwikkelen en vaststellen van methodes voor het structureren van ongestructureerde informatie;
 • selecteren en definiëren van metagegevens waaronder autorisatiegegevens;
 • selecteren technische tools voor inrichting, onderhoud en beheer van inhoud, database en rapportage/publicatie;
 • web-enabling van bestuurlijke informatie-systemen.

In de toekomst zal informatie op meer specifieke doelgroepen worden afgestemd en kan die gepersonaliseerd worden. Vraag: dit is allemaal erg abstract. Wat merkt de student er van?
Antwoord: door te werken met portals kan informatie beter afgestemd worden op doelgroepen. Voorbeeld is het beschikbaar stellen van syllabi.

Digitale bibliotheek
Paul Soetaert geeft een presentatie over de Digitale Bibliotheek. Uitgangspunt is om met EURLib (i.s.m. Blackboard) een content-rijke omgeving aan te bieden. Er zijn 4 deelprojecten:

 • informatievaardigheden;
 • elektronische leermiddelen;
 • information portals;
 • elektronisch publiceren voor studenten.

Expertisecentrum ICTO
Gerard Baars verzorgt in het volgende platform (27 september) een presentatie over het Expertisecentrum ICTO.

4. Stand van zaken implementatie Blackboard5

 • Ronald Hos neemt aantal werkzaamheden over van Desiree Schipper. Ronald is vanaf nu het aanspreekpunt voor Blackboard.
 • Er is overgeschakeld naar Blackboard versie 5.5 (de EUR is hiermee de eerste instelling in Nederland die werkt met versie 5.5).
 • De productieomgeving is opengesteld voor docenten en medewerkers (http://www.eur.edu/).
 • De testomgeving kan gebruikt worden voor experimenten (http://test.eur.edu).
 • Alleen gegevens van medewerkers (4600) zijn geladen.
 • De studentgegevens (19000) zitten er nog niet in (streefdatum: 1 augustus).
 • Vooraanmelders (=nieuwe studenten) krijgen ook al een account.
 • Er is een koppeling met LDAP (autorisatie, inloggen met ERNA gegevens, oorspronkelijk ERNA password). Het password is het HUIDIGE Erna password.
 • Er zijn 645 modules reeds geladen (FEW en LIA).
 • Er wordt een werkgroep opgericht om de voorwaarden van het aanleveren van data te bepalen.
 • 5 procent van de aangemaakte accounts zullen dummy (=guest) accounts zijn.
 • Input van faculteiten is gevraagd over wat hun wensen zijn.
 • Klachten kunnen worden gemeld bij Ronald.
 • In Erasmus Magazine staat een stuk over de upgrade van BB4 naar BB5.

Q: kunnen deze dummy accounts ook onder ERNA vallen, zodat er slechts 1 beheersstructuur is?
A: dit geeft allerlei haken en ogen en procedurewijzigingen.
Q: waarom wordt de huidige gebruikersnaam niet gebruikt (in plaats van de letter/cijfercombinatie)?
A: het moeten unieke namen zijn.
Q: is er een document waarin toepassingen bij de verschillende knoppen/buttons beschreven staan?
A: Gerard Baars zal dit document aanpassen aan versie 5.5 en het dan verspreiden.

5. Rondvraag en sluiting

De volgende ICT-platformvergaderingen in 2001 zijn op: donderdag 27 september en donderdag 15 november. Tijd: 12.00 - 14.00 uur.