Verslag ICTO platform 21 november 2002

1. Opening

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen

 • FEW heeft een vaste webredacteur in dienst genomen die zorgt voor het contentbeheer
 • FEW voert actief beleid om alle vakken op Blackboard te krijgen
 • FHKW heeft een BB-site voor scriptie-groepen
 • FEW vraagt of er een mogelijkheid is om te zien bij welke vakken Blackboard openstaat. Dit punt wordt afgehandeld in het Blackboard-overleg
 • FR geeft aan dat de Rechten Online- projecten van de EUR inhoudelijk zijn goedgekeurd. De begroting moet nog wel worden goedgekeurd.

Actualiteiten

 • Stand van zaken Consortium E-merge (samenwerking Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden, TU Delft, Universiteit Maastricht, TH Rijswijk, Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden op het gebied van ICTO) (Maarten van de Ven) Voor E-merge is een Business Plan opgesteld. In dit plan staan drie onderwijskundige projecten centraal: LCMS, Digit@le Did@ctiek en E-portfolio. Bij de technische projecten ligt de nadruk op LCMS en een instellingsoverstijgende portal. Er wordt aangegeven dat het van belang is dat docenten binnen E-merge op inhoudelijk gebied gaan samenwerken en dat faculteiten betrokken worden bij de verschillende plannen.
 • Stand van zaken SamenWerken aan ICT (SWICT) (Maarten van de Ven)
  Voor Werkplekken 2003 is een nieuw voorstel geschreven. Er worden beamers geplaatst in alle middelgrote zalen. Vanuit het platform wordt benadrukt dat docenten nog steeds aanlopen tegen problemen met de infrastructuur. Standaardisatie is dus gewenst. Ook lopen docenten nog steeds tegen problemen aan bij het gebruik van beamers.
  Op het eerste platform van 2003 wordt I&A/ DIA uitgenodigd.
 • Stand van zaken Content Management Systemen (Ronald Hos)
  Ronald Hos geeft aan dat er een notitie is opgesteld over de pilot met CMS. Er wordt uitgezocht of er mogelijkheden zijn om de pilot in januari 2003 te starten.
 • Kort verslag bijeenkomst over LCMS op de Universiteit Maastricht
  De UM is bezig met een test van HIVE 2.0, geïntegreerd met Blackboard. Daarbij wordt ook Lectora gebruikt. Er wordt 1 systeem, 1 portal gebruikt naar de gebruiker toe.
 • Kort verslag informatie-uitwisselingsbijeenkomst Hogescholen Rotterdam en de EUR (Gerard Baars)
  De informatie-uitwisselingsbijeenkomst tussen de Hogescholen Rotterdam en EUR heeft ruim 80 bezoekers getrokken, waaronder veel docenten. Er zijn vooral presentaties verzorgd door docenten. Binnenkort wordt bekeken op welke manier deze bijeenkomst een vervolg kan krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking tussen de verschillende instellingen.
 • Gebruik van Blackboard op de EUR bij voorlichting aan aankomend studenten (Gerard Baars)
  Annemiek Wieland (OECR) heeft op een bijeenkomst voor de facultaire voorlichters de mogelijkheden van het gebruik van Blackboard bij het proefstuderen toegelicht. FEW maakt hier al gebruik van.
  In het kader van het proefstuderen is het interessant om de site www.studeren.uva.nl te bezoeken.

Congressen

 • Virtueel congres Cinop (30 oktober t/m 4 december) http://www.cinop.nl/virtueelcongres/ over vraaggestuurde competenties, samen kennis delen en kennis ontwikkelen, return on investment bij e-learning en de vorming van resultaatverantwoordelijke teams
 • EUNIS 2003 (2-4 juli 2003 in Amsterdam). 1 E-learning in Higher Education 2 ICT Infrastructures & High Performance 3 E-Concern Information Systems /middleware 4 Information management 5 E-library (http://www2.ic.uva.nl/eunis2003/index.htm)

3. Presentatie EduCause (1 tm 4 oktober 2002 in Atlanta) (Guus Eilers)

Guus Eilers heeft een uitgebreid verslag gemaakt van deze studiereis (http://www.few.eur.nl/few/edu/icto/nieuws/educause2002.htm). Topics: Blackboard6, portals, webpagina’s voor studenten, laptops/ pda’s, databases (met betere gegevens over onze gebruikers)

4. Presentatie en discussie Digit@le Did@ctiek (Gerard Baars)

Op de site www.digitaledidactiek.nl zijn praktische instrumenten te vinden over het gebruik van Blackboard/ ICT in het onderwijs. Deze instrumenten zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden van instrumenten zijn:

 • het gebruik van discussies (online, via Blackboard) in het onderwijs
 • studenten elkaar feedback laten geven via een discussieplatform (Discussion Board in Blackboard)

Op dit moment zijn via www.digitaledidactiek.nl 46 praktische instrumenten beschikbaar. Het aantal instrumenten wordt elke maand uitgebreid. Docenten kunnen gratis lid worden van de site Digit@le Did@ctiek door zich aan te melden via http://www.digitaledidactiek.nl/gebruikers/toevoegen. Wanneer ze lid zijn kunnen ze hun eigen commentaar toevoegen aan elk instrument (via de knop Reageren). Ook kunnen ze zelf een instrument inbrengen (via de knop Kenniselement toevoegen). Docenten van de EUR, RuG en TU Delft kunnen via http://www.digitaledidactiek.nl/dd/helpdesk vragen stellen over het gebruik van ICT (Blackboard) in hun eigen onderwijs. Vragen worden binnen 24 uur op werkdagen beantwoord door een onderwijskundige.
Het project Digit@le Did@ctiek wordt uitgevoerd door het OECR (EUR), ECCOO/UCLO (RuG) en EDUTEC (TU Delft).
Er worden verschillende ideeën geopperd om het project binnen de faculteiten verder uit te rollen:

 • ESSB: Interactieve workshop in de PC-ruimte (januari 2003)
 • FEW: Bericht in facultaire nieuwsbrief
 • Lunch-workshop per faculteit
 • Bericht in EM
 • Bericht op website EUR

5. Tussenresultaten werkgroep Webbased Surveys/ Toetsen (Guus Eilers)

Korte samenvatting van de tussenresultaten van deze werkgroep staat op http://www.few.eur.nl/few/edu/icto/project/websurveys/index.htm.
Op 4 december a.s. is een workshop over Websurveys met SPSS MR.

6. Presentatie en discussie activiteiten ICTO Expertisecentrum 2002-2003 (Maarten)

Faculteiten krijgen trekkingsrecht bij de middelen van het ICTO Expertisecentrum voor 2002-2003. Dit betekent dat met de verschillende faculteiten wordt afgesproken hoe de uren die voor de faculteiten zijn gereserveerd worden ingevuld. Daarbij is de belangrijkste randvoorwaarde dat de ondersteuning vanuit het OECR direct wordt besteed aan ondersteuning van docenten op het gebied van ICTO.
De aanwezige platformleden reageren hier positief op.
Het OECR neemt met de verschillende faculteiten contact op om concrete afspraken te maken.

7. Rondvraag en sluiting

(Voorlopige) data ICTO Platform in 2003:

 • Donderdag 23 januari 2003 (12.00-14.00 uur)
 • Donderdag 20 maart 2003 (12.00-14.00 uur)
 • Donderdag 22 mei 2003 (12.00-14.00 uur)
 • Donderdag 3 juli 2003 (12.00-14.00 uur)
 • Donderdag 4 september 2003 (12.00-14.00 uur)
 • Donderdag 6 november 2003 (12.00-14.00 uur)