Verslag ICTO platform 27 juni 2002

1. Opening

2. Mededelingen, congressen en actualiteiten

Mededelingen

  • SamenWerken aan ICT: inmiddels zijn de projectvoorstellen van 3 van de 4 aandachtsgebieden van SWICT door het CvB, het College van Dekanen en de ICT-Stuurgroep goedgekeurd. Dit zijn de aandachtsgebieden Onderwijsvernieuwing, ErasmusWeb 2003 en Digitale Bibliotheek. De betreffende projecten zijn inmiddels van start gegaan. Voor het aandachtsgebied Werkplekken anno 2003 wordt een aangepast projectvoorstel gemaakt.
  • E-Merge: Dit is het consortium waarin de EUR op gebied van ICT in het Onderwijs wil gaan samenwerken met 3 andere universiteiten en 4 hogescholen. Een aangepaste subsidieaanvraag is begin juni ingediend bij SURF. Bij goedkeuring van de aanvraag zal in de zomer gestart worden met het schrijven van een businessplan.
  • The New Educational benefits of ICT in Higher Education: het voorlopig programma is beschikbaar. Er zijn nog mogelijkheden voor EUR-onderdelen om op dit congres een presentatie te verzorgen. Belangstellenden hiervoor kunnen contact opnemen met Maarten van de Ven (vandeven@oecr.nl).

Congressen en studiedagen

3. Digitale Bibliotheek

Gert Goris van de UB heeft een presentatie gegeven over het projectvoorstel van de UB binnen SamenWerken aan ICT. Hij heeft kort de vier deelprojecten beschreven: informatievaardigheden, elektronische leermiddelen, information portals en Elektronisch publiceren voor studenten. Daarbij heeft hij een aantal discussiepunten naar voren gehaald, waarover gediscussieerd is:

  • De noodzaak van een learning content managament system. Deze noodzaak wordt door velen erkend. Gedacht wordt aan het uitvoeren van een pilot met één van dergelijke systemen. Een voorstel hiervoor wordt momenteel uitgewerkt door een klein clubje mensen, waaronder Ronald Hos. De faculteiten FEW en FBK willen graag met zo'n pilot meedoen. Daarnaast wordt gedacht aan ESSB (Psychologie) en FGG.
  • Auteursrechten. De presentatie van Wilma Mossink op 14 juni staat verschillende aanwezigen nog vers in het geheugen. Duidelijk is dat in een (open) digitale omgeving zorgvuldig met auteursrechten moet worden omgesprongen. Eén van de aandachtspunten hierbij zijn de rechten bij het ontwikkelen van lesmateriaal in teamverband, binnen de universiteit maar ook in samenwerking met andere universiteiten.
    Vervolgens hebben Gustha Drenthe en Jantien van Elk en presentatie gegeven van de Blackboardmodule Informatievaardigheden, die inmiddels bij Bestuurskunde en Psychologie ie gebruikt.

4. RechtenOnline

Rudi Holzbauer van FRG heeft een presentatie gegeven over het project RechtenOnline, waarin 6 Rechten faculteiten verspreid over Nederland samenwerken. Het project bestaat uit drie fasen: Kijken (Wat hebben andere universiteiten gedaan?), Gebruiken van bestaande middelen (Welke beschikbare onderwijsmethoden of software zijn binnen dit project bruikbaar?) en Ontwikkelen van eigen materiaal (Welke onderwijsmethoden wil men in het project zelf ontwikkelen?). Rudi geeft een levendig beeld van de door hen bekeken didactische methoden en van concrete voorbeelden daarvan. Mogelijk gaat men binnen het project aan de slag met een Virtuele Stad (waarin studenten allerlei vaardigheden leren door met elkaar samen te werken aan praktijkgerichte casussen ), Computer Ondersteund Onderwijs (met name toetsprogramma's) en een Scriptieproject (elektronisch inleveren, analyseren en verwerken van scripties).

5. Volgende ICTO platform

Het volgende ICTO Platform is op donderdag 19 september 2002. Een agenda voor deze bijeenkomst wordt ruim van tevoren verspreid.