Verslag ICTO platform 22 mei 2003

1. Opening

2. Presentatie en korte discussie implementatie LCMS/Lectora (Jan Jungen)

Het plan voor de pilot LCMS/ Lectora is goedgekeurd door het CvB. De looptijd van de pilot is 1 jaar. Financiering komt uit het project SWICT. Maarten van de Ven en Jan Jungen hebben een werkplan opgesteld voor dit project. Geïnteresseerden kunnen op een verzendlijst worden geplaatst om op de hoogte te blijven van dit plan (stuur hiervoor een mail naar Jungen@ubib.eur.nl).
Voor Lectora zijn 40 licenties aangeschaft. Deze zijn inmiddels over de EUR verspreid. Het OECR zal voor het gebruik van Lectora een handleiding en een cursus ontwikkelen. In het project LCMS / Lectora wordt onder andere aandacht besteed aan het beheersen van content, de koppeling LCMS en Blackboard, koppeling LCMS en Lectora, experimenteren met educatieve standaarden (voor de uitwisseling van content), het opzetten van een infrastructuur, het hergebruik van cursusonderdelen, het ontwikkelen van cursusmateriaal, de combinatie elektronisch publiceren van studenten en LCMS en het flexibiliseren van het onderwijs met gebruik van LCMS.
Binnenkort worden de verschillende werkgroepen bij elkaar gebracht om de afzonderlijke werkpakketten te bespreken.

3. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen faculteiten

  • Voor WinZip is een EUR instellingslicentie aangeschaft
  • FEW heeft een onderwijslicentie voor Matlab afgesloten.
  • FEW zal haar facultaire web splitsen in twee delen (1) algemeen deel
    (PR) (2) studiegids/roosters. Voor het algemene deel (1) gaat FEW op zoek naar een CMS ter vervanging van FrontPage.
  • FEW heeft twee extra mailwalls in gebruik genomen (H4/5, 16 PC's).
  • FGG heeft vanaf september een internetwand in gebruik
  • FGG deelt mee dat het curriculum-informatiesysteem een doorstart maakt
  • Er worden vragen gesteld over de continuïteit van Blackboard. Vanuit het ICTO platform wordt aangegeven dat het niet acceptabel is dat Blackboard drie dagen uit de lucht is. Er wordt een duidelijk verzoek neergelegd om snellere service te garanderen en een weekenddienst in te stellen (24 uurs service, 7 dagen per week). Faculteiten willen duidelijk weten waar ze aan toe zijn. OOS geeft aan dat ze bezig is om een service level agreement af te sluiten met DIA en de faculteiten.
  • Guus Eilers geeft aan dat de pilot met SPSS maandag wordt afgesloten. In september komt een webmodule uit van SPSS. Op 4 juni a.s. komt de werkgroep weer bij elkaar. Informatie over de voortgang staat op: http://www.few.eur.nl/few/edu/icto/project/websurveys/evaluation.htm. Contactpersoon is Guus Eilers (eilers@few.eur.nl).

Congressen

4. Korte presentatie Wcopyfind (fraudecheckprogramma) (Guus Eilers)

Met het gratis programma WCopyfind (http://plagiarism.phys.virginia.edu/Wsoftware.html) kunnen docenten verslagen en werkstukken van studenten met elkaar vergelijken en traceren of er overeenkomsten / overlap tussen de producten zijn. Het programma Wcopyfind is te vinden op http://plagiarism.phys.virginia.edu/Wsoftware.html.
FEW heeft een webpagina gemaakt over Digitaal plagiaat (zie http://www.few.eur.nl/few/edu/icto/algemeen/plagiaat/digitaalplagiaat.htm). Op deze site staan links naar programma’s die gebruikt kunnen worden bij het opsporen van digitaal plagiaat.
Op http://www.fdewb.unimaas.nl/eleum/plagiarism/plagiarism.htm zijn nog meer anti-plagiaat-programma’s te vinden.

5. Presentatie Onderwijsweb (LIA) (Peter van der Landen, Rob Kampman)

Rob Kampman en Peter van der Landen hebben een uitgebreide presentatie verzorgd over het onderwijsweb van LIA. Het web wordt al door verschillende faculteiten van de EUR gebruikt: FR, FHK en BMG. LIA gaat samen met FB een server aanschaffen voor het onderwijsweb.
Informatie over het Onderwijsweb is te vinden op http://www.frg.eur.nl/channel/pub/help/overview.html en http://www.frg.eur.nl/onderwijs/howto.html.

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende ICTO Platform vindt plaats op 8 juli 2003 (12.00 tot 14.00 uur).