Verslag ICTO platform 4 september 2003

1. Opening

Anita van Meeuwen (BMG) is voor de eerste keer aanwezig bij het ICTO Platform.

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen faculteiten

 • FR geeft aan dat er met de extra snapshotprocedure om extra vakken toe te voegen vakken zijn verdwenen. Volgens FR is een backup nodig om content terug te kunnen zetten. Dit punt wordt verder behandeld in de Blackboard gebruikersgroep van de EUR.
 • FR geeft aan dat het Student Informatie Netwerk online is.
 • Vanuit het ICTO Platform wordt aangegeven dat alle informatie over het netwerkreglement en het Erna reglement ook in het engels beschikbaar moet worden gesteld voor docenten en studenten.

Overige mededelingen

 • De EASA European Academic Software Award 2004 is uitgeschreven. Welke faculteit heeft interessante software (simulaties, tools), waaruit blijkt dat ICT binnen het Hoger Onderwijs en onderzoek op een innovatieve manier wordt gebruikt? Op www.easa-award.net is meer informatie over deze award te vinden.
 • Op Online Educa Berlijn is een Dutch e-learning market. Deze markt is erop gericht om kwaliteiten en producten van het Nederlands Hoger Onderwijs in Europa te profileren. Online Educa Berlijn is van 3 tot 5 december in Berlijn. Vanuit het ICTO Platform wordt aangegeven dat Codas en E-wise wellicht gepresenteerd kunnen worden. Faculteiten die andere producten hebben om te presenteren kunnen deze aanmelden bij Gerard Baars (baars@oecr.nl).

Congressen

3. LCMS: Learning objects

Berry Nijveld (OECR) heeft in het kader van de pilot met een LCMS een presentatie gegeven over learning objects. De presentatie is hier te vinden.
Het voordeel van het gebruik van learning objects in een LCMS is dat stukjes inhoud herbruikbaar zijn en uitwisselbaar. Op de EUR wordt het komende jaar onderzocht hoe learning objects binnen het onderwijs kunnen worden gebruikt.
Vanuit het ICTO Platform wordt aangegeven dat het lastig is om docenten zover te krijgen om zelf hun vakinhoud in een LCMS beschikbaar te maken.
Besloten wordt om periodiek in het ICTO Platform aandacht te besteden aan learning objects en de relevantie voor de EUR. Ook wordt aangegeven dat het interessant kan zijn om hiervoor prof. dr. Van Marrewijk (FEW) een keer uit te nodigen.

4. Voortgang Lectora

Karen Jager (OECR) geeft per faculteit een overzicht van de activiteiten die met Lectora zijn/ worden uitgevoerd:

 • ESSB: Er is contact met Frans-Bauke van der Meer over het ontwikkelen van een zelfdiagnose instrument met Lectora op het gebied van vaardigheden voor de opleiding bestuurskunde.
 • FR: Er is contact met Han Donker over het organiseren van een workshop “het ontwikkelen van interactief lesmateriaal” met Lectora voor de master Financieel Recht.
 • FR: binnen het project “multimediaal materiaal IE” (project Rechten Online) wordt Lectora gebruikt (contactpersoon: Rudi Holzhauer)
 • FR: Er is contact met Cees Bax over het ontwikkelen van zelfstudie pakket voor Wetgevingsleer in Lectora.
 • FHKW: Er is contact met Henk van Dijk, die vrijwel klaar is met het ontwikkelen van een HOVO cursus in Lectora. Hij zou graag zijn gebruikerservaringen uitwisselen met andere gebruikers.
 • UB: voor de UB is door het OECR een kennismakingsmodule met de UB gemaakt.

Natalya Godschalk van de UB presenteert op het ICTO Platform de kennismakingsmodule met de UB die in Lectora is gemaakt. In deze module zitten verschillende vormen van interactiviteit. Ook zijn hierin 360 graden foto’s opgenomen. Aangegeven wordt dat Lectora een redelijk makkelijke tool is om mee te werken. Er wordt snel resultaat bereikt met Lectora. Ook is de output gemakkelijk beschikbaar te maken in een ELO/ LCMS. Er wordt besloten dat in het platform periodiek aandacht wordt besteed aan produkten die met Lectora worden gemaakt.

5. Rondvraag en sluiting

Het volgende platform is op 6 november 2003. Agendapunten voor dit platform kunnen worden aangemeld bij Gerard Baars (baars@oecr.nl), secretaris van het ICTO Platform.