Verslag 23 september 2004

1. Opening

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen faculteiten

 • Guus Eilers is naar een SURF bijeenkomst geweest over plagiaat. Het verslag van deze bijeenkomst staat op http://www.surf.nl/publicaties/index2.php?oid=158. Op deze site is een interessante publicatie te vinden.
  Er is nu ook fraudedetectiesoftware beschikbaar die de woordkeuze van studenten kan herkennen.
  Ronald Hos geeft aan dat op de testomgeving van Blackboard de software Safe Assignments is geïnstalleerd. Dit zal het volgende platform worden gepresenteerd.
  Vanuit het ICTO Platform wordt aangegeven dat er op EUR-niveau beleid moet worden ontwikkeld op het thema (digitale) fraude en plagiaat.
  Meer informatie over digitale fraude en plagiaat vindt u op http://www.eur.nl/icto/websites/plagiaat.
 • Wilco te Winkel geeft aan dat SIN Online is ingevoerd binnen Psychologie.
  Bij Psychologie is ook het EOBs-project (Electronisch Onderwijsburo Systeem) gestart. Doel van dit project is alle papieren formulieren die uitgereikt worden aan studenten en staf electronisch aan te bieden. Betrokkenen werken daardoor direct in op de administratieve databases. Doel van het project is kostenbesparing enerzijds, en verhoogde serviceverlening anderzijds.
  Daarnaast werkt Psychologie aan het doorontwikkelen van hun LCMS. Hun systeem (MACs; Managing Active Content system) nodigt studenten uit om bij alle verrijkende onderwijsmaterialen actief aan het onderwijs bij te dragen. Onder de vlag van SURF's practice-to-practice initiatief is Psychologie bezig om het systeem bij andere hoger onderwijspartners te implementeren, om zodoende ervaring op te doen met het ondersteunen van diverse onderwijssystemen voordat het de stap naar het Blackboard's Building Block-initiatief doet.
  Ook heeft Psychologie de koppeling met HIVE gemaakt, waardoor artikelen direct vanuit uitgeverijen aan studenten worden doorgegeven.
 • Gerard Baars geeft aan dat eind dit jaar de ICT-monitor opnieuw wordt afgenomen binnen de EUR.
 • SURF heeft een onderzoekslijn (gericht op beleidsonderzoek) uitgezet. Meer informatie is te vinden in bijgevoegde notitie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gerard Baars (baars@oecr.nl).
 • Vanuit DIA (Marius Nagels) wordt aangegeven dat de draadloze communicatiepunten in De Etude en De Caroussel operationeel zijn. Informatie staat op http://www.erna.nl/mobileaccess_new/mobileaccess.html.
 • De implementatie van en overgang naar BB6 is voorspoedig verlopen. De prestaties en stabiliteit zijn positief. Het gebruik van BB6 is hoger dan BB5.5.
  Per 1 januari 2005 wordt BB5.5 uit de lucht gehaald. Vanuit het platform wordt aangegeven dat de virtual classroom niet echt goed bruikbaar is voor het onderwijs. Er is lokaal op de computer een Java Plug-in nodig om de virtual classroom te kunnen gebruiken.

Congressen

3. Presentatie Livelink FB, Ruud Smit

Aanvullend op BB en SIN Online wordt binnen FB Livelink gebruikt. Livelink wordt gebruikt om de samenwerking (met workflow) tussen studenten en tussen studenten en docent/ begeleider te faciliteren. Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde presentatie en bij Ruud Smit (r.smit@fbk.eur.nl).

4. Presentatie project Scriptiedossier FR, Kees van Noortwijk

Het scriptiedossier is in 2003 ontwikkeld in het kader van het RechtenOnline project ‘Portfolio’s voor scripties en andere zelfwerkzaamheid-projecten’ (gesubsidieerd door de VSNU). Dit project omvatte de volgende elementen:

 • het ontwikkelen van een set ICT-tools voor de ondersteuning van het administratieve proces rond de totstandkoming van scripties en andere zelfwerkzaamheidprojecten;
 • het creëren van de mogelijkheid voor studenten om documenten elektronisch uit te wisselen en desgewenst elektronische portfolio’s te vormen;
 • het opbouwen van een database met zoekmogelijkheden voor de ingeleverde (eindversies van) documenten;
 • het implementeren van een automatische, interactieve test met betrekking tot de originaliteit van de ingeleverde documenten, om fraude c.q. plagiaat te voorkomen.

Meer informatie over het project Scriptiedossier vindt u in de bijgevoegde presentatie. en bij Kees van Noortwijk (vannoortwijk@frg.eur.nl).

5. Rondvraag en sluiting

Het volgende platform vindt plaats op donderdag 25 november van 12.00 tot 14.00 uur in M3-5. Voorlopige agendapunten zijn:

 • Presentatie RechtenOnline Oefenvragenprogramma CALI
 • Presentatie Multimedia CD (in Lectora)
 • Presentatie Antiplagiaatprogramma Safe Assignments

U kunt zich - indien u wilt deelnemen aan het ICTO-platform - aanmelden bij Mirjam den Breejen (denbreejen@oecr.nl).