Verslag ICTO platform 13 mei 2004

1. Opening

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen:

  • De productieomgeving van Blackbaord6 draait. De afgelopen periode zijn acceptatietesten op de BB-testserver uitgevoerd. De implementatie verloopt volgens plan.
  • Voor SWICT zijn verschillende studiemiddagen georganiseerd over toepassingen die op de EUR zijn ontwikkeld. Verslagen zijn te vinden op http://www.eur.nl/icto/nieuws/verslagonderwijsopweg.
  • Op 17 en 19 mei hebben verschillende EUR-medewerkers een cursus HIVE gevolgd. Voor meer informatie over HIVE: Maarten van de Ven vandeven@oecr.nl.
  • In de ICTO Stuurgroep worden de mogelijkheden besproken om (delen van) SIN Online EUR-breed in te voeren.
  • Er zijn verschillende SURF-tender-aanvragen waarbij de EUR is betrokken goedgekeurd (onder voorbehoud van kleine aanpassingen): Scale (FGG), Web-spijkeren (FGG, FEW), KODOS (Kennisontwikkeling Over en Door Online Simulaties)(o.a. OECR, FR). Informatie over deze en andere SURF-projecten is te vinden op http://www.surf.nl/projecten/index_lijst.php?ps=open.

Congressen:

3. Presentatie en discussie Ephorus

Ephorus is een antiplagiaat (web)service. Met Ephorus zijn werkstukken van studenten te vergelijken met duizenden werkstukken en Internetbronnen. De presentatie van Joep Chappin (Ephorus) is hier te vinden.
FEW (Guus Eilers; eilers@few.eur.nl) is al enige tijd bezig met het onderwerp Fraude en plagiaat. Informatie die binnen FEW is verzameld is te vinden op: http://www.few.eur.nl/few/edu/icto/algemeen/plagiaat/digitaalplagiaat.htm. Uit de presentatie van Guus Eilers blijkt dat het wenselijk is om enkele beleidsregels op te stellen rondom fraude en plagiaat. Het moet duidelijk zijn dat je fraude en plagiaat niet tolereert (controle en sancties). Docenten moeten een eenvoudige tool in handen krijgen om op digitaal plagiaat te controleren. Het zou wenselijk zijn om alle BA-scripties en MA-scripties op fraude te controleren.

4. Presentatie HORUS

Jan Sirks (FB, j.sirks@fbk.eur.nl) heeft het programma HORUS ontwikkeld. HORUS is een hulpprogramma voor MC-cijfers. Het programma verschaft een manier om de MC-tentamengegevens die bij het OECR worden ingelezen in te lezen, hierop een aantal verwerkingen uit te voeren (vragen laten vervallen op basis statistieken, toevoegen cijfers van andere deeltoetsen voor een vak), en dan een output te genereren die acceptabel is voor de examenadministratie. De presentatie van Jan Sirks is hier te vinden.

5. Presentatie Online studiegids SIN Online

FR heeft een online studiegids in SIN Online ontwikkeld. De Powerpointpresentatie is hier te vinden. Contactpersoon bij FR is Robert Maaskant (maaskant@frg.eur.nl).

6. Volgend ICTO platform

Het volgende platform is op donderdag 23 september van 12.00 uur tot 14.00 uur.