Verslag ICTO platform 18 maart 2004

1. Opening

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen faculteiten

  • FBK (Wilfred Mijnhardt) dient een SURF tender in voor het maken van een applicatie waarmee medewerkers van de EUR eenvoudig en op uniforme wijze hun CV op het web kunnen zetten. Participanten zijn de UB, BIT (FBK-I&A), FEW-I&A, LIA en Metis /KUN.
  • Psychologie zal ook gebruik gaan maken van SIN Online.
  • FEW heeft een testlicentie voor de plagiaatdetectie-software EPHORUS (voor 10 docenten, loopt tot 31-12-2004). FEW is deze software nu aan het testen en zal het programma op het volgend ICTO platform demonstreren.
  • Bij FEW vinden alle onderwijsevaluaties inmiddels via Blackboard plaats. Harry Trienekes ontwikkelt een programma om de output gemakkelijk uit Blackboard te krijgen voor analyse.
  • FBK is bezig met het bedenken van de architectuur voor de pc-zalen in het T-gebouw. Het is de bedoeling dat het aantal pc-plekken wordt verdubbeld van 160 naar 320.
  • De UB dient een SURF tender in voor het maken van een elektronisch tijdschrift voor studenten.
  • Het OECR heeft op de ICTO site een overzicht gemaakt van ICTO projecten op de EUR (zie www.oecr.nl/icto/algemeen/projecten/). Aanvullingen en nieuwe projecten kunnen worden doorgegeven aan Annemiek Wieland (wieland@oecr.nl).

Congressen

3. Blackboard6-demonstratie (Ronald Hos)

Ronald Hos heeft een demonstratie gegeven van Blackboard 6.1, met daarin onder meer: de huidige situatie Bb5.5 (statistieken), stand van zaken en planning migratie Bb6, nieuwe functionaliteiten Bb6 en toekomstplannen Bb6. Hoofdpunten uit de presentatie:

  • Migratie: Er wordt ‘schoon’ gemigreerd, wat inhoudt dat Bb niet uit de lucht gaat. Vanaf 1 april draait de productieomgeving en is deze ingericht voor systeembeheerders (dus nog niet voor alle gebruikers). Medio mei kunnen de Bb-coördinatoren de cursusomgevingen gaan inrichten. Eind juni vindt de omslag plaats en draait Bb6 op www.eur.edu. Bb5 krijgt dan een archiefdomein (waarschijnlijk archief.eur.edu).
  • Nieuwe functionaliteiten: Zelf knoppen benoemen, Direct edit functie, WYSIWYG-editor, content kopiëren tussen en binnen courses, importeren en exporteren van coursecontent, management van quizzes en surveys, advanced groups management.
  • Toekomstplannen: rollen & portals (directed information), single sign on, vakcodes en staff assignment uit Osiris en enrollment via osiris, branding (mogelijkheid om per faculteit eigen kleur, banner aan de portal toe te kennen), koppeling met SIN Online, LCMS, portfolio, shared workspace.

De volledige presentatie vindt u hier.

Centrale ondersteuning OECR (cursussen, handleidingen): Het OECR ontwikkelt in het kader van de migratie naar Bb6 nieuwe handleidingen voor docenten en studenten, een overgangshandleiding, Bb6 cursussen, een overgangscursus en quickstarthandleidingen. Wanneer faculteiten behoefte hebben aan op maat materiaal, kunnen zij dit doorgeven aan Angelique van het Kaar (vanhetkaar@oecr.nl).

4. Discussie over EUR-portal (Wilco te Winkel, Gert Goris)

De UB en Psychologie starten gezamenlijk een R&D project om te achterhalen of de bibliotheek en haar materialen vanuit een digitale leeromgeving toegankelijk gemaakt kunnen worden. Een mogelijk medium hiervoor is het LCMS HIVE. Het projectplan LCMS zal binnenkort beschikbar komen via de ICTO site. Een ieder die geïnteresseerd is in deelname aan het project kan contact opnemen met Jan Jüngen (Jungen@ubib.eur.nl).
Het projectvoorstel staat hier.

5. Presentatie over draadloze communicatie binnen de EUR (John Bovelander, DIA)

John Bovelander van het DIA heeft een presentatie gehouden over de voor- en nadelen, stand van zaken en problemen omtrent de (verdere) implementatie van draadloze communicatie binnen de EUR.
De sheets van deze presentatie vindt u hier.

6. Volgende platform

13 mei 2004 van 12.00 tot 14.00 uur (A 1-26). Voorlopige onderwerpen:
- Antiplagiaatsoftware
- Aanmaken van studiegidsen via SIN Online

Data overige ICTO Platforms 2004
- Donderdag 1 juli 2004 (12.00 tot 14.00 uur)
- Donderdag 23 september (12.00 tot 14.00 uur)
- Donderdag 25 november (12.00 tot 14.00 uur)

7. Rondvraag en sluiting

Guus Eilers: Wat is de status van portal.eur.nl?
De portal is nu nog enkel bedoeld voor docenten die niet op het EUR netwerk zitten (bijv. thuis werken) en toegang willen hebben tot de UB. Aangezien de portal nog in ontwikkeling is, verzoekt de UB om nog geen ‘reclame’ voor de portal’ te maken.