Verslag 12 mei 2005

1. Mededelingen (faculteiten, ICTO Stuurgroep, Blackboard)

 • ICTO Stuurgroep: Alle aanvragen vanuit het ICTO Fonds van de EUR zijn goedgekeurd. Op dit moment wordt een nieuw ICTO Beleidsplan opgesteld voor de periode 2006-2010.
 • Vanuit SWICT worden kleinschalige projecten met CALI uitgevoerd. CALI is een auteursysteem om interactieve lesmodules te maken. Per faculteit worden 1 of 2 docenten gezocht die begeleid door het OECR een CALI-module ontwikkelen. Docenten kunnen worden aangemeld bij Karen Jager (jager@oecr.nl)
 • De EUR heeft een grassrootsplan bij SURF ingediend. Het thema is het gebruik van online videofragmenten in het onderwijs. Het plan is inmiddels goedgekeurd door SURF. Erasmus MC, FR en FBK zullen in het project namens de EUR participeren.
 • Het OECR organiseert op 25 mei a.s. vanuit het project Digit@le Did@ctiek (http://www.digitaledidactiek.nl) een studiebijeenkomst over Interactieve online werkvormen. De bijeenkomst vindt plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meer informatie over deze bijeenkomst staat op http://www.digitaledidactiek.nl/dd/nieuws/915.
 • SURF organiseert op 16 juni a.s. een seminar over Internationalisering en ICT. Meer info staat op http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index2.php?oid=156.

2. Presentatie over weblogs / blogs, RSS-feed, RSS aggregator / news aggregator en de toepassing van deze techniek in het onderwijs (Marcel Hoornweg)

In de bijgevoegde PowerPoint presentatie staat informatie over weblogs, RSS-feed en RSS aggregator. In deze presentatie staan sites waar voorbeelden te vinden zijn waar deze technieken zijn toegepast. Ook worden de verschillende begrippen kort toegelicht. Daarnaast staat in de bijgevoegde PDF-file hoe RSS feed in Blackboard kan worden opgenomen.

3. Presentatie over het project Innovate-IT van de faculteit Bedrijfskunde (Peter van Baalen en Ruud Smit, Faculteit Bedrijfskunde)

In de bijgevoegde Powerpointpresentatie staan de uitgangspunten en doelstellingen van het Center for E-learning en Knowledge Management van de faculteit Bedrijfskunde.
In de tweede PowerPointpresentatie staan voorbeelden van concrete projecten die de faculteit heeft uitgevoerd/ aan het uitvoeren is. Een interessant voorbeeld is het uitleggen van sommen aan studenten via een online smartboard. Een voorbeeld van deze toepassing staat op http://webcast.rsm.nl. Studenten geven aan dat ze met deze toepassing op eigen tempo kunnen werken en kunnen herhalen wat ze willen. In het onderwijs kan deze toepassing als volgt worden gebruikt: de vragen van studenten kunnen op Blackboard worden verzameld. De docent kan uitleg geven via een online filmpje dat in een half uur te maken is.

4. Evaluatie van het project LCMS en Lectora (Karen Jager, OECR)

 • De eerste resultaten van de pilot met LCMS (HIVE) en Lectora zijn besproken. Bij HIVE is de techniek een struikelblok gebleken waardoor (nog) niet alle doelstellingen zijn bereikt. Binnenkort wordt besloten of de pilot met een half jaar wordt verlengd.
  Met Lectora zijn verschillende produkten gemaakt. Het ontwikkelproces is tijdsintensief en daardoor minder geschikt voor docenten.
  Het evaluatieverslag van het project LCMS en Lectora zullen beschikbaar worden gesteld na goedkeuring door de ICTO Stuurgroep.

5. Volgende ICTO Platform

 • Het volgende ICTO Platform vindt plaats op 23 juni a.s. van 12.00 tot 14.00 uur in A 1-26. Agendapunten kunnen worden aangemeld bij Gerard Baars (baars@oecr.nl), secretaris van het ICTO Platform.