Verslag 17 maart 2005

1. Mededelingen

 • Op donderdag 24 maart a.s. is de ideeënbijeenkomst voor het indienen van nieuwe SURF projecten. Tijdens deze bijeenkomst presenteren instellingen voor hoger onderwijs ideeën voor onderwijsvernieuwingsprojecten en is er ook de mogelijkheid om andere instellingen voor projecten te zoeken. Meer informatie over deze bijeenkomst staat op http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index2.php?oid=141.
 • Binnenkort zal SURF een tender uitschrijven voor grassroots-projecten. De bedoeling van deze projecten is het activeren van docenten die weinig tot niets doen op het gebied van e-learning. De omvang van deze projecten is klein. Een instelling kan een projectplan schrijven als er 10 kleine projecten worden geformuleerd. Deze projecten moeten realistisch zijn, concreet en stimulerend. Meer informatie over de grassroots-projecten wordt binnenkort verstrekt via de adreslijst van het ICTO Platform.

Mededelingen faculteiten

 • FEW gaat SIN Online invoeren.
 • De opleiding I&E van FEW is bezig met het bedrijf signpost om studenten en docenten legaal software (MS Office) te laten downloaden van internet. Een instellingsbrede licentie MS Office is daarnaast nog steeds nodig. EUR-breed kost een licentie om alle docenten en studenten gebruik te laten maken van deze downloadmogelijkheid € 5.000 per jaar.
 • Psychologie (ESSB) wil een project uitvoeren met streaming video, waarin studenten op maat stukjes video kunnen worden getoond, waarbij ook aantekeningen kunnen worden gemaakt.
 • Guus Eilers geeft aan dat het programma NetQuestionnaires (http://www.idefix.nl/) een interessante optie is voor het afnemen van online enquêtes door scriptanten.

2. ICT Monitor

In december 2004/ januari 2005 is de ICT-monitor afgenomen op de EUR. Doel van de monitor is een beeld te krijgen van de invoering van ICT in het onderwijs aan de EUR.

De belangrijkste resultaten uit de ICT-monitor zijn:

 • Zowel de docenten als docenten hebben redelijke tot goede ICT-vaardigheden.
 • EUR-breed wordt Blackboard en SIN Online veelvuldig gebruikt, Blackboard veruit het meest.
 • De digitale leeromgeving wordt vooral veel gebruikt voor het verschaffen van informatie aan studenten en voor administratieve functies (zoals inschrijven voor tentamens)
 • Het innovatief gebruik van de digitale leeromgeving kan nog beter benut worden.
 • De administratieve en technische ondersteuning van docenten met de digitale leeromgeving is goed geregeld, de didactische ondersteuning kan beter.
 • Belangrijke randvoorwaarden bij het verder stimuleren van het didactisch gebruik van ict-middelen zijn:
  - De meerwaarde van het gebruik van ict moet duidelijk zijn
  - De docenten moeten gefaciliteerd worden in tijd
  - De docenten moeten innovatief vermogen hebben
  - De docenten moeten begeleid worden op didactisch gebied
 • Docenten en studenten vinden de verschillende systemen naast elkaar onhandig. Daarnaast geven de studenten aan dat gestandaardiseerd gebruik van de digitale leeromgeving gewenst is.
 • De docenten en studenten geven aan dat single sign-on gewenst is.
 • Docenten geven aan dat de procedure voor het aanvragen van een internetverbinding in college- en werkgroepzalen omslachtig is.
 • De ICT-voorzieningen voor studenten op de EUR (aantal computers) is onder de maat.
 • Vanaf thuis zijn de UB-databases en de eigen netwerkschijf moeilijk toegankelijk.

3. Volgende ICTO Platform

Het volgende ICTO Platform is op donderdag 12 mei 2005. Onderwerpen kunnen worden aangemeld bij Gerard Baars (baars@oecr.nl), secretaris van het ICTO Platform.