Verslag 17 november 2005

1. Opening

2. Mededelingen en congressen

Mededelingen

 • Het project SamenWerken aan ICT (SWICT) is bijna afgerond. Er lopen alleen nog projecten in de deelprojecten van de Digitale Bibliotheek en het ICTO Expertisecentrum
 • Voor de gelden uit het ICT fonds zijn activiteiten afgesproken. Na uitvoering van deze activiteiten zijn er geen financiële middelen meer in dit fonds.
 • In het voorlopige ICTO beleid van de EUR voor de periode vanaf 1 januari 2006 worden 3 hoofdlijnen onderscheiden. Er is veel aandacht voor het professionaliseren van docenten op het gebruik van ICT (Blackboard en andere systemen) in het onderwijs. Daarnaast wordt voorgesteld om specifiek aandacht te besteden aan de afstemming van de verschillende ICT-systemen op de EUR. Ten derde worden nieuwe ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling SAKAI, op de voet gevolgd.

Bijeenkomsten

3. Project Webspijkeren

 • In dit project wordt onderzocht hoe deficiënties in voorkennis, met name op het gebied van wiskunde, via het web bijgespijkerd kunnen worden. Als onderdeel daarvan wordt tevens onderzocht hoe het voorkennisniveau van studenten kan worden gemeten. In de bijgevoegde presentatie worden specifieke voorbeelden gegeven van online bijspijkermodules.
  Tijdens het platform geven faculteiten aan dat naast een tekort aan kennis op het gebied van wiskunde ook taalproblemen bij studenten gesignaleerd worden. Het probleem dat in dit project aangepakt wordt is heel herkenbaar.
  De eerste ervaringen met een webspijkermodule op de Universiteit Maastricht zijn positief. Wanneer interessante evaluatiegegevens beschikbaar komen in dit project, worden deze in een volgend platform gepresenteerd.
  Op http://www.web-spijkeren.nl/ is meer informatie over dit project te vinden.

4. Internationalisering

 • Internationalisering is een belangrijk thema in beleidsplannen van het ministerie. Ook in het strategisch plan van de EUR staat dit thema nadrukkelijk vermeld: in de periode 2003-2008 moet iedere student een internationale ervaring opdoen tijdens de studie.
  In de bijgevoegde presentatie wordt ingegaan op verschillende vormen van internationalisering en de inzet van ICT daarbij. Deze vormen worden gekarakteriseerd met concrete voorbeelden, onder andere uit de faculteiten van de Erasmus Universiteit.
  In deze presentatie is specifiek ingegaan op het gebruik van e-learningmiddelen in het kader van internationalisering. Aangegeven wordt dat het aanbieden van onderwijs in een internationaal verband leidt tot verdieping en verbreding van de kennis van studenten en daarmee tot verrijking van het onderwijs.
  In de beleidsplannen van de meeste faculteiten wordt echter geen specifieke aandacht besteed aan het gebruik van e-learningmiddelen in het kader van internationalisering. Volgens de faculteiten is een belangrijke randvoorwaarde die vervuld moet worden dat de EUR tenminste beschikt over een geschikte ruimte voor videoconferencing.

Voorbeelden van het gebruik van e-learning-middelen in het kader van internationalisering zijn te vinden op:

Op http://www.surf.nl/publicaties/index2.php?oid=187 staat een SURF-rapport over de inzet van ICT in het kader van internationalisering.

5. WVTTK en Rondvraag

Data ICTO Platform eerste helft 2006:

 • 26 januari
 • 23 maart
 • 18 mei

Op alle data vindt het platform plaats van 12.00 tot 14.00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt.