Verslag 20 januari 2005

1. Opening

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen

 • Het project Digit@le Did@ctiek (http://www.digitaledidactiek.nl) wordt voortgezet tot 1 januari 2007.
 • ESSB heeft nog geld in het ICT-fonds, FB nog een klein restje.
 • Pilot HIVE: in april 2005 wordt een evaluatie uitgevoerd en een plan voor de toekomst gemaakt. Op dit moment is het aan de activiteitenkant (activiteit in het systeem) rustig. FHKW doet een project met de Koninklijke Bibliotheek en bij FGG/ Erasmus MC loopt een project met HIVE.
 • Blackboard: Blackboard 5 is uit de lucht. Cursussen in Blackboard 5 kunnen nog op verzoek gekopieerd worden naar Blackboard 6. De cursussen worden gearchiveerd op CD-rom (inclusief communicatie, maar exclusief het gradebook). Blackboard 6.2 draait op de testserver.
 • Per 1/ 2/2005 draait het antiplagiaatprogramma Safe Assignments in de productieomgeving van Blackboard. Ook op CvB niveau wordt gesproken over het detecteren en aanpakken van plagiaat. Uitgangspunt is dat er een preventieve werking van uit gaat als er centraal beleid wordt gemaakt op dit gebied.

Actualiteiten

 • SURF heeft een tender uitgeschreven voor de Onderwijsvernieuwingsprojecten (OVP). Op 24 maart a.s. organiseert SURF in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht een 'Markt voor ideeën en samenwerking', waarbij instellingen de gelegenheid hebben om (mogelijke) projectpartners te ontmoeten, en te ontdekken of er inhoudelijke overlappingen of aanknopingspunten zijn met andere projectideeën.
  De ideeënmarkt geeft potentiële projectindieners tevens de kans om feedback te krijgen op de projectideeën van de aanwezige experts. Meer informatie over het programma is te vinden op: http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index4.php?oid=141.
  Meer informatie over de tender is te vinden op http://www.surf.nl/ovptender2005.

Congressen

 • SURF SiX-bijeenkomst: Referentie-implementaties voor educatieve content (dinsdag 22 maart 2005)
  Leertechnologie-afspraken spelen een essentiële rol bij het uitwisselen, ontwikkelen, beheren, en uitleveren van educatieve content in elektronische leeromgevingen. De praktijk van het gebruik ervan is soms weerbarstig. Behalve dat hierdoor uitwisselen van kennis/ervaringen noodzakelijk is en de vraag naar referentie-implementaties toeneemt, dreigt soms het zicht op het groter geheel – waarom is het gebruik ervan zinvol? - verloren te gaan. SURF SiX organiseert een bijeenkomst rond het onderwerp referentie-implementaties voor educatieve content; meer infromatie op http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index2.php?oid=149.
 • SURFnet - Expertiseseminar en WTR-seminar over VoIP (18 mei 2005)
  Op woensdag 18 mei organiseert SURFnet samen met de Wetenschappelijk Technische Raad van Stichting SURF een seminar over Voice over Internet Protocol (VoIP). Deze bijeenkomst en wordt van 10.00 tot 17.00 uur gehouden bij Media Plaza in Utrecht; meer informatie op http://www.surfnet.nl/info/bijeenkomsten/home.jsp.
 • Meer congressen en bijeenkomsten: zie http://www.surf.nl/bijeenkomsten/.

3. Presentatie Open Source toepassen in modulaire Elektronische leeromgevingen (Wilco te Winkel, ESSB)

 • In het onlangs verschenen rapport "Open Source toepassen in modulaire Elektronische Leeromgevingen" wordt een trendwijziging gesignaleerd in opzet en implementatie van ELO's. Na een imposante opkomst van kant en klare leeromgevingen als Blackboard en WebCT, zijn er nu de eerste universiteiten die hun koers verleggen naar meer open leersystemen die flexibel en op maat in te richten zijn.
  In de bijgevoegde presentatie wordt dit rapport besproken en getoond hoe de opleiding Psychologie de afgelopen jaren vorm heeft gegeven aan deze recente trend.

4. Presentatie Sieberdam/ROCS en KODOS (Karen Jager, OECR)

 • Sieberdam is een Nederlandse virtuele stad die in combinatie met de programmatuur ROCS door docenten gebruikt kan worden voor het construeren en spelen van online simulaties. Beide producten zijn ontwikkeld in het kader van het project RechtenOnline. Het SURF-project KODOS toont de toepasbaarheid van deze ‘online simulaties voor sociale interactie’ binnen het hoger onderwijs. Het gaat hierbij om de interactie tussen studenten, docenten en derden (gesimuleerde klanten, deskundigen). In het project worden -binnen uiteenlopende leertrajecten- vijf online simulaties opgezet, uitgevoerd en uitgebreid geëvalueerd. Vanuit de EUR zijn FRG, ESSB en FB betrokken. Overige partners zijn de TU-Delft, Hogeschool Rotterdam en Universiteit Leiden.
  De presentatie van Syberdam/ ROCS en KODOS is hier te vinden.

5. Rondvraag en sluiting

 • Het volgende platform op 17 maart 2005 staat geheel in het teken van de uitkomsten van de ICT-monitor.