Verslag 18 mei 2006

1. Opening en mededelingen

Boek Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs

 • Eén van de concrete resultaten die het ICTO Expertisecentrum (onderdeel RISBO / OECR) van de Erasmus Universiteit Rotterdam de afgelopen 5 jaar heeft bereikt is het boek Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs. In dit boek staat het stapsgewijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijs met digitale leermiddelen centraal. Het boek kent een zeer praktische insteek. Dit komt vooral tot uiting in de concrete tipsheets voor docenten en de concrete aandachtspunten voor het uitvoeren van diverse digitale onderwijsactiviteiten. Met het boek beoogt het OECR een brug te slaan naar het ICTO-beleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de komende jaren. In dit beleid staat professionalisering van docenten op het gebied van e-learning centraal. Dit boek kan bij de uitvoering van dit beleid een ondersteunende rol spelen.
 • Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs
  Gerard Baars, Annemiek Wieland, Maarten van de Ven en Karen Jager / 90 5931 447 6 / 188 pagina's / € 24 (incl. btw, excl. verzend- en administratiekosten) / 2006 Uitgeverij LEMMA.
 • Meer informatie over het boek: zie http://www.lemma.nl/Autosite/Boeken/1266.htm
 • Eerste recensie over het boek: http://www.elearning.nl/subpage.aspx?l1=5&l2=8

Congres Spelend leren in virtuele werelden

 • Op woensdag 27 september organiseert het SURF-project KODOS (waarvan de EUR penvoerder is) in samenwerking met SAGANET en de TU Delft een afsluitend symposium met als titel ‘Spelend leren in virtuele werelden’. Centrale vraag op deze dag is of een zinvolle en effectieve combinatie van e-learning en spelsimulaties realiseerbaar is voor het (hoger) onderwijs. Het programma biedt een interessante mix van (internationale) keynotes, parallelle sessies, demonstraties en hands-on sessies. Sprekers zijn onder meer Clark Aldrich (SimuLearn) en Paul Maharg (University of Strathclyde). Dagvoorzitter is prof. Wim Veen.
 • Meer informatie is te vinden op www.saganet.nl en www.kodos.nl.

Educause-reis naar Dallas

 • SURF organiseert van zaterdag 7 oktober 2006 t/m zaterdag 14 oktober 2006 een reis naar de Educause conferentie in Dallas. De thema's van de EduTrip 2006 zijn: Emerging Technologies and Practices, Enterprise Information Systems and Services, Information Resources, Digital Content, and Libraries, Leadership, Management, Planning, and Partnerships, Networking, Infrastructure, and Advanced Computing, Security, Privacy, and Policy, and Teaching and Learning.
 • Meer informatie: http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index2.php?oid=209

ICTO-beleid van de EUR

 • De komende jaren staat het ICTO-beleid van de EUR in het teken van docentprofessionalisering. De bedoeling van dit beleid is docenten verder te scholen en te ondersteunen bij het gebruik van ICT in hun onderwijs. Sam Naber (OOS) en Maarten van de Ven (RISBO, OECR) voeren de komende periode gesprekken met alle faculteiten.

Digitaliseren van colleges

 • De faculteit Sociale Wetenschappen (ESSB) doet de komende periode een pilot met het digitaliseren van colleges.

2. Invloed van leermiddelen op studietijd en prestatie van studenten in een probleem-gestuurd curriculum (Wilco te Winkel; tewinkel@essb.eur.nl)

 • In deze presentatie zijn de resultaten besproken van een evaluatiestudie die is uitgevoerd bij de opleiding Psychologie over de periode 2003-2005. De opleiding Psychologie heeft alle inhoud (van het gehele curriculum) on-line beschikbaar voor studenten in Psyweb. Bovendien is het gehele inleidende onderwijs (Ba-1 en Ba-2) verrijkt met internet sites, powerpoint presentaties, video’s etc. Centrale vraag in deze evaluatie-studie is of al dit werk effect heeft gehad op de tijd die studenten besteden en het cijfer dat ze uiteindelijk hebben behaald op de toets. Belangrijkste conclusie: wanneer je meer primaire (verplichte) bronnen aanbiedt gaat de tijd die studenten besteden omhoog en ook de cijfers die studenten behalen.
 • De PowerPoint presentatie is hier te downloaden.

3. Bespreking presentatie "Weighing costs versus benefits: Evaluating the impact from implementing a course management system" van de Brigham Young Universiteit (Wilco te Winkel; tewinkel@essb.eur.nl)

 • In deze presentatie staat een analyse centraal van de kosten en baten van de invoering van Blackboard aan de Brigham Young Universiteit. Ongeveer de helft van alle cursussen (4.000 van de 8.000) wordt ondersteund met Blackboard. De ervaringen met Blackboard over de afgelopen 4,5 jaar worden kort besproken. Belangrijkste conclusies: Docenten en studenten zijn redelijk tevreden op voorwaarde dat Blackboard beschikbaar is. Van alle functionaliteiten worden er 4 regelmatig gebruikt: course documents, grades, announcements & e-mail. Blackboard ondersteunt vooral docent-gestuurd onderwijs, het is minder sterk in het ondersteunen van student-gestuurde, constructivistische benaderingen. De bevindingen van de Brigham Young Universiteit komen overeen met die van de EUR.
 • De PowerPoint presentatie is hier te downloaden.

4. Wat leren docenten en onderwijsondersteuners online van goede didactische voorbeelden van ICT-gebruik en hoe waarderen ze dit online leren? (Gerard Baars; baars@risbo.eur.nl)

 • In deze presentatie zijn de belangrijkste resultaten getoond van een onderzoek onder gebruikers van de site http://www.digitaledidactiek.nl. Wat leren docenten en docentondersteuners van de goede didactische voorbeelden op deze site en wat is hun waardering voor deze manier van leren. Aan dit onderzoek deden 246 respondenten mee.
  Belangrijkste conclusies: de gebruikers zijn positief over Digitale Didactiek, met name vanwege het zeer praktische gehalte. Winst is eventueel te behalen door afstemming van de inhoud en voorbeelden binnen Digit@le Did@ctiek op het onderwijs van de verschillende faculteiten/ opleidingen. De site kan een belangrijke rol spelen bij het verder professionaliseren van docenten op de EUR.
 • De PowerPointpresentatie is hier te downloaden.

5. Volgende ICTO Platform bijeenkomsten 2006

 • donderdag 28 september van 12.00 tot 14.00 uur
 • donderdag 30 november van 12.00 tot 14.00 uur