Verslag 23 maart 2006

1. Opening

2. Gebruik van webcasting bij RSM (Arthur Oink, RSM, EUR)

  • In deze presentatie staat centraal hoe RSM colleges in combinatie met PowerPoint presentaties en andere multimediale elementen op een eenvoudige en goedkope manier opneemt en beschikbaar stelt aan studenten. Op http://webcast.rsm.nl zijn de opgenomen fragmenten te vinden.
  • RSM heeft een evaluatie uitgevoerd onder 900 studenten, waarvan er 217 hebben gerespondeerd. Op een 5-punts-schaal geven de studenten een 4.7 op de vraag of ze webcasts ook graag bij andere vakken zouden willen hebben. De studenten geven aan dat ze het tentamen beter hadden gemaakt door gebruik te maken van de webcasts. De presentatie over webcasts is hier te vinden.

3. Presentatie LOREnet (John May, SURF)

  • LOREnet is een netwerk van digitale archieven, ontwikkeld op initiatief van Stichting SURF. De repositories, of archieven, staan op de computersystemen van deelnemende (onderwijs)instellingen. Voorbeelden van leermiddelen zijn: syllabi, software, afbeeldingen, cases, stageopdrachten, tentamens, lezingen, presentaties etc. De gebruikers van LOREnet kunnen de leermiddelen downloaden naar hun eigen computer. Docenten kunnen via LOREnet vakkennis met collega’s uitwisselen, inspiratie opdoen en eigen materiaal aanvullen. De 5500 materialen die op dit moment in LOREnet staan zijn te vinden op http://www.lorenet.nl. In de toekomst is het bedoeling dat de leermiddelen domeingericht worden ingericht. De presentatie over LOREnet is hier te vinden.
  • Jan Jungen (UB, EUR) geeft aan dat de UB de leermaterialen van verschillende clusters van faculteiten in HIVE wil brengen. Meer informatie over dit project is te vinden op http://www.eurlib.nl/index.cfm?site=1&pageID=000DD6B3-F21E-1119-956A4B5F51045800. De materialen die in HIVE worden opgeslagen kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld via LOREnet.

4. Rondvraag