Verslag 26 januari 2006

1. Opening en mededelingen

Mededelingen faculteiten

 • Rob Kampman (FR) geeft aan dat er een koppeling is tussen SIN Online en Donner. Er komt een pilotstudie waarin studenten direct boeken bij Donner kunnen bestellen.
 • Wilco te Winkel (ESSB) geeft aan dat de videoportal van SURF-diensten goede service biedt en bijna kosteloos is.

Overige mededelingen

2. Inleiding Grassrootsprojecten EUR en gebruiksmogelijkheden van digitale videofragmenten in het onderwijs (Karen Jager, OECR)

 • Het doel van het grassroots project is het stimuleren van het ict-gebruik door docenten. In totaal worden op de EUR 10 grassroot-projecten uitgevoerd, allemaal rond het gebruik van digitale videofragmenten in het onderwijs.
 • In het algemeen kunnen videofragmenten op de volgende manieren in het onderwijs worden gebruikt:
 • Opnames door studenten voor eigen portfolio
 • Beoordelen van vaardigheden
 • Opnames van ‘echte’ gebeurtenissen
 • Case studies/ simulaties/ rollenspelen en discussie
 • Video blogs
 • Input van experts
 • Instructievideo
 • Beeldschermregistratie
 • Gebruik authentiek materiaal
 • Digitale hoor- en werkcolleges

3. Presentatie van drie verschillende toepassingen van digitale videofragmenten in het onderwijs (Van 't Spijker; Ramakers & Schneider; Van Beeck; Erasmus MC)

 • De eerste toepassing van digitale videofragmenten (Van ’t Spijker) gaat over het effect van verschillende gesprekstechnieken, met name het effect van open en gesloten vragen op het verloop van een gesprek. Studenten komen er bij deze toepassing achter dat het stellen van verschillende soorten vragen een verschillend effect heeft op het verloop van een gesprek met een patiënt. Studenten gaven in de evaluatie aan dat ze dit een leuke manier van leren vinden.
 • In de tweede toepassing gebruiken Ramakers en Schneider videofragmenten om studenten kennis te laten maken met aspecten van sekse-specifiek gedrag. Deze docenten liepen tijdens het werken met de videofragmenten tegen allerlei technische problemen aan:
  - het geluid werkte niet bij het afspelen van de videofragmenten
  - de snijmachine was niet heel makkelijk te bedienen
  - zelfgemaakt beeld was niet altijd even goed en bruikbaar
  De docenten geven aan dat de videofragmenten niet te lang moeten zijn als deze tijdens een college worden vertoond.
 • In de derde toepassing van Ed van Beeck worden videofragmenten gebruikt om studenten functionele problemen te laten herkennen. Videofragmenten worden gebruikt om theorie te laten toepassen op een real life situatie. Studenten waren enthousiast, maar de participatie in de gevoerde online discussie over de videofragmenten was gering.
 • De presentatie van Ed van Beeck is hier te vinden.

4. Presentatie Collegerama van de TU Delft: een centrale dienst voor het opnemen, streamen, archiveren en hergebruiken van colleges en presentaties (Robert Jan Brouwer, Media Mission)

5. Rondvraag

 • Het volgende platform is op 23 maart 2006 van 12.00 tot 14.00 uur in A 1-26.