Verslag 28 september 2006

1. Opening en mededelingen

Mededelingen

  • FR geeft aan dat de boekenverkoop van Donner in het eerste trimester van dit collegejaar voor een kwart via Sin Online heeft plaatsgevonden;
  • RSM voert een webcastproject bij FR uit. Twee colleges worden opgenomen en online uitgeleverd;
  • EMC geeft aan dat haar e-learning beleidsplan binnen de faculteit is goedgekeurd;
  • Dit jaar wordt de ICT-monitor voor de derde keer uitgevoerd. Annemiek Wieland (RISBO/OECR) stuurt naar alle betrokkenen de beoogde vragenlijst op. Feedback is gewenst;
  • FR neemt in oktober een taaltoets af bij eerstejaars studenten. Studenten worden bij eventuele deficiënties doorverwezen naar het taalcentrum;
  • Alle facultaire projecten om docenten te ondersteunen bij het gebruik van ICT in het onderwijs zijn door de ICTO Stuurgroep goedgekeurd;
  • Het ICTO Expertisecentrum (ondergebracht bij RISBO/OECR) wordt in ieder geval nog een jaar voortgezet;
  • Verschillende faculteiten dringen aan op beleid inzake het bestrijden van fraude en plagiaat. De ervaringen met Safe Assignments zijn niet altijd positief.

2. Presentatie pilot "Afnemen van tentamens via de computer"

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een pilot uitgevoerd met het afnemen van tentamens via de computer (achter de PC). In deze presentatie is ingegaan op de achtergrond van de pilot (hoe en waarom tentamens afnemen via de computer?), de opzet van de pilot, de aanpak en uitvoering van de pilot, en praktische aandachtspunten voor het afnemen van tentamens via de computer. Deze pilot is uitgebreid geëvalueerd onder studenten. De resultaten van deze evaluatie zijn gepresenteerd: wat vonden studenten positief en negatief aan deze pilot? Wat kunnen andere faculteiten hiervan leren?

PowerPoint presentatie afnemen van tentamens via de computer:

Conclusie is dat studenten die het tentamen via de computer hebben gemaakt vooral waardeerden dat ze antwoorden makkelijk konden verbeteren en dat antwoorden overzichtelijker waren. Belangrijkste nadelen: beperking aantal woorden en voorbereiding op het laten afnemen van tentamens via de computer moet optimaal zijn. Docenten en studenten zijn over het algemeen tevreden over het afnemen van tentamens via de computer bij FR.

3. Presentatie grassrootsprojecten "Gebruik van online video in het onderwijs"

De EUR heeft 10 grassrootsprojecten (kleine projecten) uitgevoerd onder het thema "Gebruik van online video in het onderwijs". Een aantal van deze projecten is al gepresenteerd op het ICTO Platform van 26 januari 2006 (http://www.eur.nl/icto/platform/verslagen2006/26januari2006).

Tijdens dit ICTO Platform is aandacht besteed aan twee andere EUR-cursussen, waarin online videofragmenten zijn gebruikt. Bij de presentaties is ingegaan op het doel van het gebruik van online video in de cursus, de manier waarop de online videofragmenten zijn ingezet, een concreet voorbeeld uit de praktijk, ervaringen van de docent en studenten, en knelpunten en tips. PowerPointpresentaties van de grassrootsprojecten:

Conclusie is dat de online videofragmenten meerwaarde hebben binnen praktijkgerichte vakken met rollenspelen. De videofragmenten maken het daarbij mogelijk studenten naar feitelijk gedrag te laten kijken. Het kost de docent echter veel tijd om goede beelden te selecteren die gebruikt kunnen worden bij reflectiemomenten.

4. Rondvraag en sluiting

Het volgende platform is op 30 november 2006 van 12.00 tot 14.00 uur.