Verslag 27 september 2007

1. Presentatie en discussie SAKAI (Wytze Koopal, SURF Foundation)

In deze presentatie is aandacht besteed aan de open source digitale leeromgeving SAKAI. Grofweg biedt SAKAI dezelfde functionaliteiten als elke andere bestaande leeromgeving. In tegenstelling tot Blackboard is SAKAI echter geen bedrijf, maar een samenwerkingsverband tussen universiteiten die samen SAKAI (verder) ontwikkelen. SAKAI is gratis te gebruiken. Echter, als een universiteit het gaat gebruiken zijn er wel fte’s nodig om het systeem verder te ontwikkelen. De daadwerkelijke kosten zullen daardoor vergelijkbaar zijn met die van bijvoorbeeld Blackboard. Voordeel van SAKAI is wel dat instellingen zelf bepalen wat ontwikkeld wordt en hierbij niet afhankelijk zijn van derden.

Meer informatie over SAKAI: http://sakai-nl.blogspot.com en http://e-learning.surf.nl/sakai.

Klik hier voor de presentatie.

2. Presentatie en discussie 'ELO 2010' (Wilco te Winkel, ESSB/ Psycholgie)

In deze presentatie is ingegaan op het rapport 'Open Source Elektronische Leeromgevingen (April 2007, http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?id=13089) en zijn suggesties gedaan voor de invulling van een nieuwe leeromgeving vanuit cognitief- en sociaal constructivistische leertheorieen (perspectieven die redelijk tot goed aansluiten bij het veranderende onderwijs aan de EUR). Software die beschikbaar is via SURF (Sharepoint en Breeze), en mogelijkheden en ontwikkelingen van Web 2.0 zouden betrokken moeten worden bij de uitwerking van de sociaal constructivistische poot van de leeromgeving. Meest interessant is het model dat aan het eind van deze presentatie geschetst wordt, waarin wordt gepleit voor een digitale basisomgeving waarin alle basisvoorzieningen van de instelling worden ondergebracht (zoals cijferregistratie, student-inschrijving ed). Aan deze basisomgeving worden voor onderwijsdoeleinden de beste digitale tools toegevoegd die beschikbaar zijn en die binnen faculteiten nuttig zijn voor onderwijsdoeleinden. Deze tools vormen dus geen onderdeel meer van de basisomgeving en kunnen verschillend zijn per faculteit. Klik hier voor de presentatie.

3. Presentatie en discussie Dokeos (Bart Mollet, Hogeschool Gent)

Dokeos is een verband tussen verschillende instellingen voor hoger onderwijs in België. De open leeromgeving wordt op dit moment al op verschillende hogescholen en universiteiten in België gebruikt, waaronder de Hogeschool Gent. Deze hogeschool gebruikte in het verleden Blackboard. In de presentatie komt naar voren dat Dokeos op dit moment min of meer dezelfde functionaliteiten voor het onderwijs biedt als Blackboard. Hogeschool Gent besteedt ongeveer 4 fte aan verdere ontwikkeling van Dokeos. Daarnaast ontwikkelen ook studenten van verschillende opleidingen mee aan het systeem. De kosten van Dokeos zijn vergelijkbaar met die van Blackboard. Bij Blackboard betaal je licentiekosten, bij Dokeos de kosten van eigen programmeurs. Voordeel van Dokeos is echter dat er wel degelijk gewin is boven Blackboard, omdat er een veel betere afstemming bereikt wordt met de behoeften van de instelling.

Meer informatie over Dokeos: http://dokeos.com.

Klik hier voor de presentatie.