Verslag 14 februari 2008

1. Opening en mededelingen

  • ESSB meldt dat ze gisteren een taaltoets via de computer heeft afgenomen bij haar eerstejaars studenten. Deze toets is probleemloos verlopen. Het is de bedoeling om studenten met een slechte score te verwijzen naar het taalcentrum.

  • De derde ict monitor van de EUR (na 2002, 2004) is op 7 februari 2008 opengesteld voor alle studenten van de EUR. Op 14 februari is de monitor voor docenten opengezet. Zowel docenten als studenten zijn per mail geïnformeerd. Het verzoek is of elke faculteit nog wat extra aandacht aan de monitor wil geven.
  • Op 4 maart 2008 vindt in De Doelen in Rotterdam het SURF congres Innovatium 2008 plaats. Het betreft een dag, waarin collega’s aan elkaar vernieuwende ict projecten in het hoger onderwijs presenteren. Meer info staat op http://www.innovatium.nl/.
  • Op 5 maart 2008 sluit de termijn om voorstellen in te dienen voor de NAP-tender van SURF. Belangrijkste doelen van deze tender zijn het verbeteren van de instroom in het hoger onderwijs, het verhogen van het studiesucces, en het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het Risbo is samen met de VU bezig met het schrijven van een aanvraag die gericht is op de professionalisering van docenten om beter te kunnen omgaan met de cultureel divers samengestelde studentenpopulatie.

2. Presentatie Peer Review Online (PROOF) (Janneke van der Hulst, VU)

Bij peer review of peer assessment becommentariëren studenten elkaars werkstukken en elkaars functioneren in een team. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: studenten ontvangen meer feedback en ze oefenen zich in het beoordelen aan de hand van professionele criteria.
In deze presentatie is ingegaan op specifieke software voor het geven van peer review: Turnitin, Espace en het Annotatiesysteem. Daarnaast zijn verschillende voorbeelden van de toepassing van peer review in het onderwijs toegelicht. Uit de evaluatie van diverse pilotprojecten is naar voren gekomen dat 80% van de studenten vaker online peer-review zou willen geven/ ontvangen. Studenten vinden het lezen en beoordelen van elkaars werk leerzaam. Ook het ontvangen van feedback wordt als leerzaam ervaren. Het krijgen en geven van feedback via de computer vinden studenten prettig. Ten slotte, bij summatieve beoordeling vinden studenten het van belang dat de beoordeling door en voor medestudenten anoniem wordt gegeven.

Eerstvolgende ICTO platform

Het volgende platform is op donderdag 15 mei van 12.00 tot 14.00 uur in T 3 05. Op dit platform zal in ieder geval uitgebreid aandacht worden besteed aan de resultaten van de ict monitor.