Verslag 15 mei 2008

1. Opening en mededelingen

  • Psychologie meldt dat Psyweb per september open gaat voor de hele campus.
  • Per september zal er een koppeling gerealiseerd zijn tussen SURFgroepen en de LDAP server van de EUR. Studenten en medewerkers kunnen dan met hun Erna account inloggen.
  • EMC gaat 250 draadloze stemkastjes inzetten in het onderwijs met als doel colleges interactiever te maken. Zij maken daarbij gebruik van een aantal best practices uit een SURF project.
  • ESSB gaat experimenteren met het inzetten van webcasts in het onderwijs.
  • Binnen SIN Online is de mogelijkheid voor het aanmaken van subfolders gerealiseerd. Binnenkort is aanwezigheidsregistratie ook mogelijk. Studenten krijgen zelf ook een bericht dat zij aanwezig waren.
  • Bij RSM BV (MBA opleidingen) wordt Blackboard vervangen door Powercampus. Powercampus is gebaseerd op Sharepoint techniek.
  • ICT Stuurgroep: Er is geen enkele aanvraag geweest voor het ICTO fonds. Wellicht kunnen de ICT coördinatoren de faculteiten nogmaals attenderen op deze mogelijkheid. Van de ICTO gelden is wel veel gebruik gemaakt.

2. Presentatie resultaten ICT monitor 2007 (Maarten van de Ven, Risbo)

Tijdens dit platform presenteerde Maarten van de Ven (Risbo) de resultaten van de ICT monitor 2008. Deze monitor is in februari en maart 2008 afgenomen bij de studenten en docenten van de EUR. Doel van de monitor was indicaties te krijgen van het feitelijk gebruik van (functionaliteiten van) de belangrijkste digitale leeromgevingen en ICT-systemen die er op de EUR gebruikt worden, de manier waarop deze systemen gebruikt worden en de tevredenheid van de gebruikers over deze systemen. Een tweede doel van de monitor was mogelijke knelpunten in de ondersteuning en scholing, infrastructuur en voorzieningen op het gebied van ICT in het onderwijs te signaleren en te achterhalen welke wensen en behoeften er op het gebied van ICT en onderwijs bestaan, zowel bij de studenten als bij docenten. De resultaten van het onderzoek zijn vergeleken met de resultaten van de ICT-monitor die in 2004 op de EUR is afgenomen. Het rapport van de ICT monitor vindt u hier.

Eerstvolgende ICTO platform

Het volgende ICTO Platform vindt plaats op donderdag 25 september van 12.00 tot 14.00. Tijdens dit platform zal Andres Steijaert (SURF) een presentatie houden over SURFgroepen. Peter de Jong (LUMC) zal een presentatie houden over draadloos elektronisch stemmen tijdens colleges of andere onderwijsmomenten.