Verslag 20 november 2008

1. ICT-gebruik bij het aanleren van vaardigheden (Mary Dankbaar, Erasmus MC)

In deze presentatie is ingegaan op de vraag hoe (klinische) vaardigheden (aan)geleerd worden in de geneeskunde-opleiding en wat de rol van e-learning daarbij is. Aan de orde zijn geweest de opzet van een vaardigheidstraining (a.h.v het model van Miller), de functie van e‑learning in dit model, en de gehanteerde ontwerpprincipes bij de ontwikkeling van de vaardigheidstraining. Daarnaast zijn de ervaringen bij het ontwikkelen van de training en het gebruik van de training in het onderwijs op een rij gezet. Ook is een aantal modules kort gedemonstreerd.

E-learningsmodules worden vooral gebruikt om studenten een goede kennisbasis te geven. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor videofragmenten, waarin stap voor stap wordt gedemonstreerd hoe bepaalde vaardigheden (zoals bloedprikken) door studenten moeten worden uitgevoerd. In de e-learningmodules zijn diagnostische vragen opgenomen waarin studenten hun eigen kennis kunnen toetsen. Studenten vergelijken daarbij hun eigen antwoord met een modelantwoord.

De PowerPoint-presentatie is hier te vinden.   

2. Gebruik van SIN-Online bij het begeleiden van studenten tijdens het schrijven van een scriptie (Mark Tuil & Peter van der Landen, FR)

De functionaliteit ‘My papers’ binnen SIN-Online wordt binnen FR en FHKW gebruikt om studenten effectief te begeleiden bij het schrijven van een scriptie. Praktijkervaringen geven aan dat gebruik van deze functionaliteit de volgende voordelen oplevert:

  • Alle communicatie tussen de docent en student over de scriptie wordt vastgelegd;
  • Docenten en studenten krijgen automatisch bericht als een deadline voor een tussenproduct wordt overschreden;
  • Studenten kunnen ook van tevoren worden geattendeerd op deadlines;
  • Het neemt docenten / begeleiders werk uit handen, omdat de hele administratie rond het schrijven van een scriptie geautomatiseerd is;
  • Er kunnen gemakkelijk overzichten voor docenten worden gegenereerd over afgeronde en niet afgeronde onderdelen binnen een scriptie;
  • Een scriptiecoördinator heeft een goed overzicht over alle scripties en de betrokken supervisors.
  • Een supervisor heeft een goed overzicht over de voortgang van alle studenten die deze begeleidt.
  • Alle scripties worden automatisch door de fraude en plagiaat controle gehaald.

3. Datum volgende platform

Het eerstvolgende platform is op 29 januari 2009 in M 2-07.