Verslag 25 september 2008

Opening en mededelingen

 • NAP-programma SURF
  Op 1 oktober j.l. heeft SURF een nieuwe tender uitgeschreven in het kader van het NAP-programma. Doelstellingen zijn het verbeteren of verhogen van de instroom in het hoger onderwijs, en het verbeteren of verhogen van het studiesucces in het hoger onderwijs. Meer informatie over de tender staat op www.surffoundation.nl/nap
   
 • Tender kennismakingsgesprekken met nieuwe studenten
  In november a.s. wordt een tender uitgeschreven door SURF in opdracht van het ministerie van OCW. Doel van deze tender is het in kaart brengen van bestaande methodieken/ aanpakken om kennismakingsgesprekken met nieuwe studenten te voeren. Meer informatie over deze tender wordt op het volgende platform gegeven.
   
 • Stemkastjes bij Erasmus MC
  Erasmus MC heeft stemkastjes aangeschaft die tijdens colleges en andere contactmomenten met studenten kunnen worden gebruikt om de interactiviteit te verhogen. Zie verder agendapunt 2.
   
 • Peer-review-systeem bij Instituut voor Psychologie
  Het Instituut voor Psychologie heeft het peer-review systeem ‘Annotatiesysteem’ aangeschaft ter ondersteuning bij het schrijfonderwijs en het schrijven van de bachelor scriptie.
   
 • Scriptie-archiveringssysteem bij FEW
  Few sluit met haar scriptie-archiveringssysteem aan bij de UB.

Presentatie en discussie Draadloos elektronisch stemmen in collegezalen (Peter de Jong, LUMC)

Elektronisch stemmen kan een attractief concept zijn voor activerend onderwijs, ook bij grote groepen studenten. In de presentatie van Peter de Jong (LUMC) zijn verschillende didactische toepassingen van het elektronisch stemmen gegeven, zoals:

 • Door middel van het elektronisch stemmen kan een docent inzicht krijgen in het begrip dat studenten van de leerstof hebben;
 • Discussie kan gestimuleerd worden;
 • Het ingangsniveau van studenten voorafgaand aan een vak/ onderwerp kan bepaald worden;
 • Er kan een indruk worden verkregen van de effectiviteit van de kennisoverdracht van een docent;
 • Aan het eind van een vak kan een evaluatie worden uitgevoerd;
 • Meningen van studenten kunnen worden gepeild;
 • Studenten kunnen door middel van stemmen zelf de richting van een college beïnvloeden.

In de presentatie is ingegaan op verschillende softwarepakketten om elektronisch stemmen mogelijk te maken. Het softwarepakket Turningpoint kwam bij een inventarisatie als beste naar voren. Dit pakket werkt geïntegreerd binnen een PowerPoint-presentatie. De presentatie van Peter de Jong is hier te vinden.

Presentatie en discussie SURFgroepen (Andres Steijaert, SURFnet)

Een SURFgroep biedt een complete online samenwerkingsomgeving met documentopslag, chat (Instant Messaging), workflow en videoconferencing. Studenten en medewerkers van aan SURFnet verbonden instellingen kunnen gratis gebruik maken van deze voorziening.

In deze presentatie is ingegaan op de functionaliteiten en mogelijkheden van SURFgroepen voor het onderwijs. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de functionaliteiten op het gebied van online samenwerking. Zo biedt SURFgroepen bijvoorbeeld een videoconferencingapplicatie (Adobe Connect) om studenten op afstand met elkaar te laten overleggen of online te laten vergaderen. Verder is het mogelijk om via SURFgroepen op een gemakkelijke manier samen te werken met experts op afstand.

Meer informatie over SURFgroepen is te vinden op https://www.surfgroepen.nl/. Via deze site kunnen medewerkers en studenten van de EUR ook zelf een online samenwerkingsruimte aanmaken. Bij de opleiding iBA van RSM is inmiddels een pilot gestart met het werken met SURFgroepen.

Eerstvolgende ICTO platform

Het volgende platform is op donderdag 20 november van 12.00 tot 14.00 uur in M 1‑16.