Verslag 12 maart 2009

Opening en mededelingen

  • FEW doet mee aan het UB-scriptie-archief.
  • Psychologie gaat al haar ruimtes voor kleine groepen omzetten in ICT-ondersteunde-ruimtes met o.a. smartboards.

Presentatie peer review met het Annotatiesysteem (Femke de Geus, ESSB)

Tijdens het vak Schrijfvaardigheid van Psychologie werd voorheen face to face peer feedback gegeven in groepjes van 3 studenten. Op deze manier was er geen controle op de feedback en werd er daardoor ook vaak geen echte feedback gegeven. Er was behoefte aan een systematische manier van peer feedback geven. Psychologie heeft gekozen voor het Annotatiesysteem dat is ontwikkeld op de Universiteit Utrecht.

Het annotatiesysteem wordt in dit vak gebruikt door ongeveer 550 studenten en 20 docenten. Het systeem leent zich goed voor schrijfvaardigheden vanwege de mogelijkheid om de feedback in de te beoordelen tekst te noteren.

Er waren wat opstartproblemen omdat studenten PDF files moesten uploaden. Normaal gesproken werken studenten niet met PDF, waardoor extra uitleg nodig was. Voortaan wordt het omzetten van Word naar PDF bestanden door de vakcoördinator georganiseerd.

Studenten leren beter schrijven door het geven van peer feedback in het annotatiesysteem. Ze leren ook doordat de feedback wordt beoordeeld door de docent. Dit is echter wel tijdrovend.

In de presentatie werd ook een aantal tips gegeven voor het toepassen van peer feedback. De presentatie van Femke de Geus is hier te vinden.

Presentatie peer review met Expertiza (Bas Koene, RSM)

Voor het tweedejaars vak Organisatie theorie en dynamiek van RSM moesten ongeveer 1200 studenten elkaars werk reviewen. De vakcoördinator was op zoek naar een systeem waarmee studententeams het werk van 3 andere teams konden voorzien van feedback en waarmee feedback op de feedback gegeven kon worden. Ook moest het systeem de mogelijkheid hebben voor het geven van een numerieke score én een tekstuele toelichting. RSM heeft gekozen voor Expertiza, dat is ontwikkeld op de North Carolina State University.

Tijdens het vak werden drie deelwerkstukken gereviewd en beoordeeld door de studenten onderling. De drie deelwerkstukken samen moesten uiteindelijk een eindrapport vormen dat werd beoordeeld door de docent. De docent had tussendoor meer een controlerende dan een beoordelende rol.

Door de grootschaligheid van de groep was er geen goede pilot mogelijk. Alle handelingen zijn voorafgaand aan de implementatie getest, maar door het grote aantal gebruikers ontstonden technische haperingen. Hierdoor hebben de studenten niet alle deelwerkstukken kunnen reviewen.

Omdat de feedback op de deelwerkstukken niet werd beoordeeld door de docent namen niet alle studententeams het peer reviewen even serieus. Uit evaluatie bleek dat studenten behoefte hadden aan meer uitleg over het geven van feedback en aan een face to face moment volgend op de peer review waarin ze uitleg kunnen geven over gegeven feedback en door kunnen vragen over ontvangen feedback.

In de presentatie werd ingegaan op verwachtingen, knelpunten en resultaten van het implementeren van dit peer review systeem. De presentatie van Bas Koene is hier te vinden. Het evaluatierapport van het implementeren van Expertiza is hier te vinden.