Verslag 15 december 2009

1. Scriptievolgsysteem RSM

De Parttime Opleiding Bedrijfskunde heeft een scriptievolgsysteem laten ontwikkelen ten behoeve van het monitoren en verbeteren van het afstudeerrendement in de afstudeerfase van onze opleiding. Het systeem is gebaseerd op de veronderstelling dat 4 voorwaarden moeten zijn ingevuld om studenten tijdig te laten afstuderen: 

  • Een student heeft een coach
  • Een student heeft een meelezer
  • De student heeft een duidelijke planning met milestones
  • De student heeft afspraken in de toekomst gepland

Een demonstratie van het systeem is te bekijken op demo.scriptievolgsysteem.nl. Op deze site kan zowel in de rol van student en docent worden ingelogd.

2. Onderzoek naar de Digitale Leeromgeving van de EUR in 2013

Op dit moment wordt onderzocht hoe de Digitale Leeromgeving (DLO) van de EUR er over een paar jaar uit moet zien. Het doel van dit onderzoek is de DLO van de EUR te verbeteren/ innoveren. Als eerste stap in dit onderzoek heeft Risbo workshops georganiseerd bij alle faculteiten van de EUR om knelpunten en positieve aspecten van de huidige DLO van de EUR in kaart te brengen. Ook is in kaart gebracht welke ontwikkelingen op faculteiten afkomen en welke implicaties dit heeft voor de DLO in de toekomst. Naast de ronde langs de faculteiten zijn telefonische interviews gehouden met andere universiteiten gehouden. Daarbij was de kernvraag welk(e) DLO('s) zij gebruiken en met welke tevredenheid. Het Risbo-rapport wordt op korte termijn openbaar gemaakt.

Er is een voorbereidingsgroep geïnstalleerd die breder zal uitwerken welke onderwijs-en leerprocessen door de toekomstige DLO zullen moeten worden ondersteund en hoe dit qua architectuur het best kan worden opgezet.