Verslag 1 juni 2010

Opening en mededelingen

  • Erasmus MC heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de digitale taaltoets afgenomen. Ervaringen worden op één van de volgende platformbijeenkomsten gedeeld;
  • FR: In SIN-Online is het nu mogelijk om video’s te uploaden;
  • ESE gebruikt het scriptievolgsysteem in SIN-Online op grote schaal. Hiermee kan goed zicht worden gehouden op de voortgang van studenten bij het schrijven van hun BA- en MA-thesis;
  • Risbo heeft een portfoliosysteem voor ESHPM ontwikkeld. De implementatie van het systeem loopt vanaf september 2010.

Presentatie project ZoEP (Zoekprofiel Electronische Programmagids) (Sylvia Moes, VU)

ZoEP staat voor Zoekprofiel Elektronische Programmagids. Het is een instrument waarmee videomateriaal van de Nederlandse publieke omroep op een simpele manier beheerd en bewerkt kan worden. Met ZoEP kunnen instellingen voor hoger eenvoudig streaming video van de Nederlandse publieke omroep gebruiken in hoorcolleges, opdrachten en/of toetsen. Er zijn 30.000 tv-programma’s beschikbaar. Op dit moment gebruiken 27 instellingen voor hoger onderwijs ZoEP. Om gebruik te kunnen maken van het materiaal dat via ZoEP ontsloten en beheerd wordt is een Academia-licentie nodig (zie http://www.academia.nl/licentie).

Meer informatie over ZoEP is te vinden op http://www.surffoundation.nl/nl/projecten/Pages/ZoEp-Portal-.aspx.
 

Nieuwe SURF-tender Toetsen en toetsgestuurd leren

Op 10 mei 2010 heeft SURFfoundation de tender Toetsen en Toetsgestuurd leren gelanceerd. De bedoeling van deze tender is om door middel van de ontwikkeling en implementatie van digitale toetsen de uitval onder studenten in het hoger onderwijs te verminderen, de werkdruk van docenten te verlagen en een bijdrage te leveren aan de verbetering van kwaliteit van toetsing in het onderwijs.
De deadline voor het inleveren van een projectvoorstel is 15 september 2010. Zoals bij elke tender moet in ieder geval worden samengewerkt met andere Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs.
In bijgevoegde PPT-presentatie is informatie over de SURF-tender te vinden.
 

Rondvraag en sluiting

Het volgende ICTO Platform van de EUR is op dinsdag 16 november van 12.00 tot 14.00 uur.