Verslag 16 november 2010

Opening en mededelingen

Risbo, FR en Erasmus MC hebben samen met Fontys Hogescholen en Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de tender Toetsing en toetsgestuurd leren bij SURF het projectvoorstel ‘Geautomatiseerd nakijken van open toetsvragen: leidt het tot vermindering van tijdsdruk van docenten?’ ingediend. In het kader van dezelfde tender heeft Erasmus MC o.a. samen met AMC (indiener) een voorstel ingediend dat erop gericht is om een alternatief te ontwikkelen voor open vragen om klinisch redeneren te toetsen.

Voortgang ELO-EUR 2013 (Jos London & Wilco te Winkel)

Tijdens deze presentatie zijn de tussenresultaten van de ELO-EUR 2013 voorbereidingsgroep gepresenteerd. Specifieke aandacht is daarbij besteed aan de inventarisatie van de functionaliteiten van de EUR-ELO 2013.
Daarnaast is een 'roadmap' gepresenteerd voor de ontwikkeling van de ELO-EUR 2013.
De presentatie is hier te vinden.

Bent u geïnteresseerd in nieuws en informatie over de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwe Digitale Studeer- en Werkomgeving van de Erasmus Universiteit? Abonneer u dan op dit informatiekanaal: http://essb.sin-online.nl/channel/subscribe/?chid=13999

Presentatie Open Course Ware initiatief TU Delft (Sofia Dopper, TU Delft)

Sinds 2008 is de TU Delft lid van het Open Course Ware consortium dat zich wereldwijd inzet voor de gratis verspreiding van wetenschappelijke kennis.
Het Open Course Ware programma van de TU Delft maakt het mogelijk om op afstand via internet colleges te volgen en kennis te maken met het onderwijs zoals dat aan de TU Delft wordt gegeven.
In tegenstelling tot andere programma's, is het onderwijsmateriaal in Open Course Ware van de TU Delft gratis beschikbaar voor iedereen met een internetverbinding op de site http://ocw.tudelft.nl/.
De presentatie over het Open Courseware initiatief is hier te vinden.

Rondvraag en sluiting

Nieuwe data voor het ICTO Platform 2011 worden binnenkort vastgesteld.