Verslag 23 maart 2010

1. Buitenlandse studenten online voorbereiden op een studie aan een Nederlandse universiteit

Steeds meer buitenlandse studenten studeren aan Nederlandse onderwijsinstellingen. Dit geldt ook voor de EUR. Voor buitenlandse studenten die niet bekend zijn met de inhoud en cultuur van een Nederlandse opleiding is de kans op een mis-match groot. Ook gebrek aan voorkennis, vaardigheden, academische integratie en motivatie kunnen leiden tot een hogere studie-uitval. Het landelijke NAP-project Acculturatie richt zich op de acculturatie van internationale studenten. In de presentatie van Piet Kommers (Universiteit Twente) zijn verschillende concrete maatregelen besproken die kunnen worden genomen om buitenlandse studenten online voor te bereiden op een studie aan een Nederlandse universiteit. De presentatie en een overzicht van concrete projecten die in het kader van Acculturatie zijn uitgevoerd zijn hier te vinden.

2. SMS-stemmen tijdens colleges

Het afgelopen jaar is bij verschillende faculteiten van de EUR SMS gebruikt om studenten tijdens colleges of andere onderwijsactiviteiten te activeren. Johan van Rekom van RSM heeft in het platform over zijn ervaringen verteld. Maartje de Jonge van Risbo heeft een aantal aandachtspunten gepresenteerd om het gebruik van SMS tijdens onderwijsactiviteiten tot een succes te maken. Haar Powerpoint presentatie is hier te openen.

Ook op de VU zijn ervaringen opgedaan met SMS stemmen tijdens onderwijsactiviteiten. Het rapport met de bevindingen van de VU is hier te vinden.

Eerstvolgende ICTO platform

Het eerstvolgende platform is op dinsdag 1 juni van 12.00 – 14.00 uur in M 3-05 (Praag).