3 SURF tender projecten waaraan de EUR deelneemt van start gegaan

Via het Platform ICT en Onderwijs zet SURF zich in voor het beter en creatiever gebruik maken van de mogelijkheden van ICT binnen het hoger onderwijs. Het Platform schrijft onder meer de jaarlijkse Tender voor Onderwijsvernieuwing uit. Daardoor wordt de uitvoering van educatieve innovatieprojecten binnen de instellingen voor hoger onderwijs gestimuleerd.

Dit jaar zijn er in totaal zes onderwijsvernieuwingsprojecten goedgekeurd. Aan drie van die zes projecten neemt de EUR deel: