Beeld -en geluidsmateriaal online beschikbaar

Het Nederlands Instituut voor Beel en Geluid heeft een overeenkomst gesloten met SURF diensten waardoor het audiovisueel erfgoed (audio- en beeldmateriaal van de publieke omroepen en het NOS journaal) online beschikbaar komt. Elke hoger onderwijs instelling kan een licentie voor het gebruik van hetmateriaal afsluiten bij SURF en kan het materiaal vervolgens gebruiken ni hoorcolleges of in Blackboard.