Een interactieve CALI-module voor uw onderwijs!

Het OECR biedt u aan om u in een kort traject te begeleiden bij het ontwikkelen van een interactieve vakinhoudelijke module met behulp van het programma CALI. CALI is een flexibel en gebruiksvriendelijk programma dat specifiek ontworpen is voor gebruik door docenten. U kunt eenvoudig een rijke leeromgeving creëren met onder andere tekst, diverse vraagvormen, afbeeldingen, video, geluid, grafieken en tabellen. Ook is het gemakkelijk om geïndividualiseerde leerpaden door het materiaal aan te bieden. De module kunt u beschikbaar stellen via Blackboard of SIN-online.

De ideale CALI-module is kort en heeft een doorlooptijd voor studenten van ongeveer 45 minuten. Het advies is om uit te gaan van het materiaal dat u in een uur college kunt behandelen.

Het aanbod

Het begeleidingstraject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprek
  In dit gesprek komen uw wensen en behoeften voor de CALI-module aan de orde. Tevens vindt een introductie plaats van het programma. Het gesprek begint met een demonstratie van een voorbeeldmodule in CALI. Vervolgens worden de belangrijkste handelingen in CALI uitgelegd. Tot slot wordt het materiaal voor de module besproken. Er wordt gekeken naar geschikte presentatievormen en er wordt toegewerkt naar een structuur voor de module, die direct verwerkt wordt in CALI.
  Vooraf aan het intakegesprek dient u te hebben nagedacht over het specifieke onderwerp voor de module. U wordt tevens verzocht bij het gesprek het bijbehorende materiaal mee te nemen en indien mogelijk bestaande (tentamen)vragen.
 • Ontwikkelen module
  U vult, ondersteund door een student-assistent of secretaresse, de gerealiseerde structuur met inhoud (uitleg, vragen, illustratiemateriaal). In deze periode is online begeleiding beschikbaar; u kunt per email contact opnemen voor advies. De eerste versie van de module wordt van uitgebreid commentaar voorzien, met eventuele suggesties voor verbetering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘commentaar’-functie binnen CALI. Indien nodig, volgt nog een revisieronde.
 • Evaluatie/revisie
  Na gebruik van de module door studenten vindt een evaluatie plaats. Daarbij reflecteren we op vastgestelde criteria als efficiëntie, effectiviteit en motivatie/activering studenten. Tevens formuleren we samen met u verbeterpunten voor de module.

Kosten

Het OECR reserveert gemiddeld 10 uur per begeleidingstraject. Per faculteit kunnen 1 à 2 docenten gebruik maken van dit aanbod. U kunt zich aanmelden bij Karen Jager, jager@oecr.nl, telefoon 82641.